تفکر ، حل مسئله،‌ تصمیم‌گیری

تفکر ، حل مسئله،‌ تصمیم‌گیری

استفاده از سه ضمیر برای تفکر

 

 هر فردی برای تفکر، حل مسئله، تصمیمگیری و دستیابی به اهداف سه ضمیر مختلف دارد. درک تفاوت میان این سه ضمیر و حداکثر کردن توان آنها برای بهبود زندگی و کار باعث تحول و چند برابر شدن نتایج میشود.

 

ضمیر خودآگاه 

هرگاه مشغول و فعال هستید، از این ضمیر بیدار و آگاه استفاده میکنید. ضمیر خودآگاه معقول، تحلیلگر، منطقی، منتقد و واقعبین است. این ضمیر اطالعات را از منابع مختلف جمعآوری میکند، آنها را تحلیل میکند و با سایر اطلاعاتی که در حافظه خود ثبت کرده مقایسه میکند و در نهایت تصمیم میگیرد. اطلاعات جدید از طریق ضمیر خودآگاه که مانند درگاه است، وارد مغز میشود. 

تفکر خودآگاه

دانیل کانَِمن در کتاب پرفروش خود با عنوان «تفکر سریع، تفکر آهسته»توضیح میدهد که تقریبا همیشه دو راه برای استفاده از ضمیر خودآگاه وجود دارد.

تفکر سریع

نخستین راه یعنی «تفکر سریع» شهودی، خودکار، غریزی و فوری است. با این روشِ تفکر در ضمیر خودآگاه میتوانید پیشامدهای ناگهانی زندگی روزانهتان را هدایت کنید. تفکر سریع بسیار شبیه رانندگی در ترافیک است؛ سریع تصمیم میگیرید و همزمان با حرکت روبهجلو به رویدادهای متغیر واکنش نشان میدهید. بیشتر زمان شما در طول روز صرف تفکر سریع میشود. در گفتگوها، تماسهای تلفنی، پاسخگویی به ایمیلها و تقاضاهای خارجی از تفکر سریع بهره میبرید. روش استفاده معمول و طبیعی از تفکر سریع نیز همین است که در اغلب موارد بسیار مناسب است. 

تفکر آهسته

دومین روش تفکری که کانمن توضیح میدهد «تفکر آهسته» است که نوع دیگری از کارکرد ضمیر خودآگاه است. در این روش باید سرعت تفکر را کاهش دهید و پیش از هرگونه صحبت یا واکنشی با دقت به رویدادها توجه کنید. 

بهترین نوع استفاده از تفکر آهسته زمانی است که مشغول فعالیتی هستید یا میخواهید تصمیمی بگیرید که تاثیرات یا عواقب بلندمدت دارد. برای مثال، در جلسات برنامهریزی استراتژیک همه اعضا مجبورند به تفکر آهسته روی آورند. 

این کار بسیار حیاتی است، زیرا تصمیماتی که در برنامهریزی استراتژیک اتخاذ میشود، عواقب بلندمدتی دارد و تا حد زیادی تعیینکننده موفقیت یا شکست شرکت است. 

این مقاله را ببینید  اگر موفق نمی شوید تنها دو دلیل دارد...|قانون سیزدهم جهان هستی | قانون ظرفیت|

یکی از دیدگاههای مهم کانمن این است که مردم اغلب هنگامی که باید به تفکر آهسته روی آورند، از تفکر سریع استفاده میکنند. بسیاری افراد به جای اینکه کمی استراحت کنند و همه حقایق و جزئیات تصمیم مهمشان را با دقت بررسی کنند، از تفکر سریع استفاده میکنند و سهوا تعهداتی میدهند و تصمیماتی میگیرند که تاثیرات بلندمدتی دارد.

 

روی کاغذ فکر کنید

یکی از بهترین راهها برای هدایت ذهن از تفکر سریع به تفکر آهسته، پرسیدن سوالات و فکر کردن روی کاغذ است. پرسیدن سوالات شما را مجبور میکند که آهستهتر پیش بروید و درباره مسئله بهتر بیندیشید. نوشتن مطالب روی کاغذ، به خصوص وقتی مشغول جمعآوری حقایق یا جزئیات مربوط به آن شرایط هستید، شما را مجبور به تفکر آهسته میکند. 

قانون همیشه این است که اگر در ابتدا، زمان بیشتری را به بررسی مسائل اختصاص دهید، تصمیمات بهتری اتخاذ میکنید. هرگاه ممکن است، هنگام اتخاذ هر تصمیم مهمی «زمان بخرید در صورت امکان تصمیمگیری را ۲۴ ساعت، دو روز، یک هفته یا حتی یک ماه به تاخیر اندازید. همواره هرچه آهستهتر درباره یک تصمیم مهم فکر کنید، در نهایت تصمیم بهتر و عملیتری اتخاذ خواهید کرد.

 

استفاده از ضمیر ناخودآگاه 

این بخش، نیروگاه یا کتابخانه بزرگ ذهنتان است. این ضمیر همه تجربیات، دانش، تصمیمات، ایدهها و افکاری که تاکنون داشتهاید را جذب کرده و ذخیره میکند و میتواند فورا به این حافظه دسترسی پیدا کند. ضمیر ناخودآگاه همه اطلاعات را ثبت میکند و به خاطر میآورد و میتواند اطلاعات موجود را به َاشکال و الگوهای جدیدی تبدیل کند و در حل مسائل به کار گیرد.

تفکر

 

به غریزه خود اعتماد کنید

پیترُاسپِنسکی، متخصص متافیزیک معتقد است که ضمیر ناخودآگاه ۸۰۰۰ بار سریعتر از ضمیر خودآگاه عمل میکند. مثال آن واکنش غریزی ما به افراد جدید است. در طول زندگی افراد مختلفی را ملاقات میکنید؛ فورا از بعضی خوشتان میآید و از بعضی دیگر متنفر میشوید. این ارزیابی کامل معمولی در کمتر از ۴ ثانیه اتفاق میافتد. سپس، میفهمید که دلیل خوبی برای علاقه یا تنفر، اعتماد یا بیاعتمادی به آن شخص دارید. اما در لحظه ملاقات، انگار ضمیر خودآگاه عکسی از چهره آن شخص میگیرد و آن را به کتابخانه ضمیر ناخودآگاه میفرستد. ضمیر ناخودآگاه فورا آن چهره را با همه تجربیاتی که از چهرههای مختلف دارید مقایسه کرده و یک احساس فوری مثبت یا منفی را به شما القا میکند. 

این مقاله را ببینید  قوانین جهان هستی چگونه به ما کمک می کند|چرا باید قوانین جهان هستی را بدانیم

هدف اصلی ضمیر ناخودآگاه این است که همه گفتار و کردار شما را با الگویی که با تصویرتان از خود سازگار است و سیستم باورهایتان مطابقت دهد. ضمیر ناخودآگاه زبان بدن، لحن صدا، میزان اعتمادبهنفس و احساس شایستگی یا توانمندی شما را در هر شرایطی کنترل میکند.

 

ذهنتان را با افکار مثبت پر کنید 

وقتی ضمیر خودآگاه را با جریانی از ایدهها، پیامها و تصاویر مثبت تغذیه میکنید، این اطالعات مستقیم به ضمیر ناخودآگاه میرود و فورا بر نحوه تفکر شما و احساسی که نسبت به خود دارید، اثر میگذارد. 

قبال به اهمیت تکرار مدام عبارت «من یک نابغه هستم!» اشاره کردم. وقتی برای نخستین بار این کلمات یا هر عبارت مثبت دیگری را به خود میگویید، شاید کمی معذب باشید. اما وقتی این عبارت را بارها و بارها تکرار کنید، مقاومت ضمیر ناخودآگاه در مقابل این تصویر جدید از بین میرود. 

سرانجام، ضمیر ناخودآگاه فرمان جدید را به عنوان واقعیت جدید وجودتان میپذیرد. سپس تلاش میکند تا مطمئن شود هر کاری که انجام میدهید، به هر چیزی که فکر میکنید، میگویید و احساس میکنید با الگوی جدیدی که در ضمیر ناخودآگاه برنامهریزی کردهاید، سازگار است.

 

ضمیر فراآگاه

این نیرومندترین ضمیر شما است. تقریبا همه موفقیتهای بزرگ در تاریخ بشر ناشی از ایدهها و الهامات ضمیر فراآگاه بوده است. توانایی بهرهبرداری و استفاده منظم از ضمیر فراآگاه کلید آزادسازی نبوغ خالق در هر حوزه از زندگی است. 

گاهی ضمیر فراآگاه را ناخودآگاه جمعی نیز مینامند. همچنین با عنوان ضمیر ناخودآگاه جهانی یا هوش بینهایت نیز از آن یاد میشود. کارل جانگ آن را «فراآگاه» مینامد و معتقد است که منبع همه ابتکارات و خلاقیتها در دنیای انسانی است. 

این مقاله را ببینید  معجزات را دعوت کنیم؟

ضمیر فراآگاه نقطه آغاز همه پیشرفتها، بینشها، شهود، الهام و تخیل است. این ضمیر مدام به صورت ناخودآگاه کار میکند تا مسائل را حل کند، موانع را از میان بردارد و شما را به سمت اهداف هدایت کند. 

وقتی هدف یا مسئله خود را به وضوح و به شکل مکتوب تعریف میکنید، این اطلاعات به صورت خودکار به ضمیر ناخودآگاه فرستاده میشود. سپس ضمیر ناخودآگاه آن را به ابر کامپیوتر ضمیر فراآگاه منتقل میکند و آن را به کار میاندازد تا ۲۴ ساعته در دستیابی به هدف، حل مسئله و یافتن پاسخ به شما کمک کند.

تفکر برتر
Scanning of a human brain by X-rays

  

ترکیب سه ضمیر

به یاد داشته باشید که ذاتا نابغه هستید. شما ۱۰۰ میلیارد سلول مغزی دارید که هر کدام با ۲۰٫۰۰۰ سلول دیگر در ارتباط است و ظرفیت تفکری فراتر از بزرگترین َابرکامپیوترها به شما میدهد. 

میتوانید از ذهن خود به شکل مثبت یا منفی استفاده کنید. وقتی برای شفافسازی دقیق خواسته خود از ضمیر خودآگاه استفاده میکنید و سپس با تجسم و نوشتن هدف آن را به ضمیر ناخودآگاه میفرستید، از نیرویهای فکریتان بهتر استفاده خواهید کرد. اگر با اعتمادبهنفس و آرام منتظر بمانید و باور داشته باشید که ضمیر فراآگاه ۲۴ ساعته کار میکند تا دقیقا آنچه میخواهید را در زمانی که میخواهید به شما ارائه دهد، نیروهای فرا آگاهتان را فعال میکنید و کنترل کامل ذهنتان را در دست میگیرید. 

با استفاده هماهنگ از این سه ضمیر مختلف، نبوغ نهفته در وجودتان را آزاد خواهید کرد.

 

تمرینهای عملی

  • زمانی را به تفکر آهسته بپردازید، خواسته خود را به وضوح مشخص کنید و   احساس دستیابی به هدف را برای خود مجسم کنید. این خواسته را آنقدر شفاف بنویسید که یک کودک هم آن را بفهمد.
  • واژههای مثبت را بارها و بارها تکرار کنید. «من نابغه هستم» یکی از این عبارات است، اما میتوانید از هر عبارت دیگری که بهترین واکنش را به آن دارید هم استفاده کنید.

 

 

منبع : کتاب خلاقیت و حل مسیله – برایان تریسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *