هدف نهایی زندگی چیست؟ ( احساس خوب )

هدف نهایی زندگی چیست؟ ( احساس خوب )

هدف نهایی زندگی چیست؟

اگر این سؤال را از هرکدام از ما بپرسند به‌احتمال‌زیاد لیست بلند بالایی از خواسته‌ها و آرزوهایمان خواهیم گفت مثلاً ماشین جدید خانه بزرگ‌تر شغل بهتر درآمد بیشتر روابط عاشقانه‌تر و یا مواردی ازاین‌دست.(احساس خوب)

اما باید بدانیم که ما این چیزها را نمی‌خواهیم درست است ما این چیزها را به خاطر خودشان نمی‌خواهیم. ما ماشین جدید خانه بزرگ و درآمد بیشتر را به خاطر خودشان نمی‌خواهیم آنچه ما دررسیدن به این وسایل به این موارد به این خواسته‌ها می‌خواهیم احساس خوبی است که بعد از رسیدن به این وسایل و موارد در ما ایجاد می‌شود.

فرق بین وسیله با هدف نهایی زندگی

اگر ما به این وسایل برسیم و آن احساس خوب در ما ایجاد نشود این وسایل هیچ ارزشی برای ما نخواهند داشت. پول یک وسیله است ماشین بهتر یک وسیله است تا ما را به هدف نهایی زندگی که همان احساس خوب است برساند. این احساس خوب می‌تواند احساس استقلال احساس عدم وابستگی احساس امنیت احساس عشق و یا هر احساس خوب دیگری از این جنس باشد.

هدف نهایی زندگی ما رسیدن به احساس خوب است و اگر ما به وسایلی مثل پول و ماشین برسیم و این احساس در ما ایجاد نشود ما فقط به یک وسیله رسیده‌ایم نه به هدف نهایی زندگی.

هیچ‌وقت نباید وسیله را باهدف نهایی زندگی که احساس خوب است اشتباه گرفت. وسایلی مثل پول و ماشین و خانه باید بتوانند ما را به احساس خوب برسانند وگرنه هیچ ارزشی ندارند.

خوشبختی چیست؟

خوشبختی یعنی داشتن احساس خوب. همه ما در طول زندگی این احساس را تجربه می‌کنیم اما مدت‌زمان تجربه این احساس در افراد مختلف متفاوت است بعضی‌ها مدت‌زمان بیشتری این احساس خوب را تجربه می‌کنند و بعضی‌ها کمتر.

اگر ما بتوانیم در درونمان احساس خوب را داشته باشیم آن‌وقت ما خوشبخت هستیم.

این مقاله را ببینید  کنترل افکار

 

 

تفاوت بین خوشحال و خوشبختی

باید در نظر داشته باشیم که خوشحالی با خوشبختی تفاوت دارد و وقتی ما از احساس خوب صحبت می‌کنیم منظورمان خوشبختی است نه خوشحالی

خوشحالی به عوامل بیرونی بستگی دارد و دیگران می‌توانند آن را به ما بدهند و یا آن را از ما بگیرند. اگر ما با داشتن یک وسیله احساس خوب داشته باشیم و با گرفتن آن وسیله احساس خوب هم از ما گرفته شود آن‌وقت ما خوشحال شده‌ایم و یا خوشحالی ما را از ما گرفته‌اند

اما خوشبختی موضوع دیگری است. خوشبختی به عوامل درونی بستگی دارد و در درون ماست کسی نمی‌تواند آن را از ما بگیرد و یا آخر به ما بدهد. احساس خوب در تک‌تک سلول‌های ما قرار دارد و به عوامل بیرونی بستگی ندارد.

مثال:

مثالی می‌زنم تا فرق بین خوشحالی و خوشبختی کاملاً واضح شود.

ما کودک خوشبخت نداریم بلکه ما کودک خوشحال داریم. شما اگر یک عروسک به کودکی بدهید آن کودک خوشحال می‌شود نیک عامل بیرونی باعث ایجاد احساس خوب در کودک خواهد شد و وقتی آن عروسک را از او بگیرد احساس خوب او از بین می‌رود و دیگر خوشحال نیست.
احساس خوب کودک به عوامل بیرونی بستگی دارد و با یک وسیله خوشحال شده و با گرفتن آن وسیله خوشحالی او از بین می‌رود.

اما خوشبختی احساس مثبت درونی است که هیچ‌کس نمی‌تواند او را از ما بگیرد این احساس مثبت در درون ما و در تک‌تک سلول‌های ما وجود دارد.

ما وقتی از هدف نهایی زندگی صحبت می‌کنیم منظورمان رسیدن به احساس خوبی است که در درون ماست و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از ما بگیرد یعنی همان خوشبختی.

بودن و شدن نه داشتن:

وقتی از احساس خوب یعنی خوشبختی صحبت می‌کنیم منظورمان بودن و شدن است نه داشتن

این مقاله را ببینید  اعتمادبه‌نفس چیست؟از چه راههایی اعتمادبه‌نفس خود را افزایش دهیم؟

لازم است که در این مورد بیشتر صحبت کنیم. مثالی می‌زنم که تفاوت بین بودن و شدن با داشتن را بهتر متوجه شویم و وقتی می‌گوییم خوشبختی باید به بودن و شدن در ما تبدیل شود نه داشتن بتوانیم موضوع را کاملاً متوجه شویم

فرض کنید کسی به شما یک نقاشی می‌دهد آن‌وقت شما یک نقاشی دارید و می‌توانند این نقاشی را از شما بگیرند. این می‌شود داشتن؛ اما حالا تصور کنید شما به یک نقاش ماهر و زبردست تبدیل‌شده‌اید که هر تابلوی نقاشی که دلتان می‌خواهد را می‌توانید بکشید
در این صورت شما به یک نقاش ماهر تبدیل‌شده‌اید و هیچ‌کس نمی‌تواند این مهارت را از شما بگیرد این می‌شود بودن و شدن. شما به نقاش ماهر تبدیل‌شده‌اید که هر تابلویی که دوست دارید می‌توانید بکشید مهارت در درون شماست و کسی نمی‌تواند آن را از شما بگیرد.

وقتی‌که از هدف نهایی زندگی صحبت می‌کنیم منظورمان رسیدن به احساس خوبی است که خوشبختی نام دارد و وقتی از خوشبختی صحبت می‌کنیم منظورمان بودن و شدن است نه داشتن یعنی این احساس خوب در تک‌تک سلول‌های ماست و کسی نمی‌تواند آن را از ما بگیرد.
به یک نقاش ماهر تبدیل‌شده‌ایم که هر جوری که دوست داریم می‌توانیم زندگی‌مان را خلق کنیم.

ما باید به دنبال سبک زندگی باشیم که نتیجه آن خوشبختی است نباید وسیله را باهدف نهایی زندگی اشتباه بگیریم. وسایل باید ما را به هدف نهایی زندگی که همان خوشبختی است برسانند اگر به وسایل برسیم و این احساس در ما ایجاد نشود هیچ ارزشی نخواهد داشت.

اگر بتوانیم این احساس خوب را از همین‌الان در خودمان ایجاد کنیم آن‌وقت است که می‌توانیم در لحظه زندگی کنیم و از لحظه‌لحظه زندگی‌مان لذت ببریم زیرا قرار نیست به‌جایی برسیم به‌وسیله ای برسیم و بعد این احساس در ما ایجاد شود
ما از همین‌الان این احساس را که هدف نهایی زندگی ماست در خود ایجاد کرده‌ایم و دیگر نگران آینده نیستیم قرار نیست به‌جایی برسیم و بعد این احساس در ما ایجاد شود از همین‌الان این احساس در درون من است و دیگر نگران آینده نیستم دیگر اضطراب آیند ه را ندارم.
این احساس خوب یعنی خوشبختی از همین‌الان به بودن و شدن در درون من تبدیل‌شده است.

این مقاله را ببینید  چرا با گریه و زاری و التماس به خداوند به خواسته هایمان نمی رسیم | آخرین قانون جهان هستی |قانون جذب

اگر بتوانیم این احساس را از همین‌الان در خود ایجاد کنیم آن‌وقت است که می‌توانیم از لحظه‌لحظه زندگی‌مان لذت ببریم آن‌وقت است که می‌توانیم از غروب خورشید لذت ببریم آن‌وقت است که می‌توانیم از دیدن یک گل لذت ببریم آن‌وقت است که می‌توانیم از طبیعت لذت ببریم و اطرافیانمان را هم بهتر بفهمیم.

ما باید تمام سعی‌مان را بکنیم که به سبک زندگی برسیم که حاصل این سبک زندگی ایجاد این احساس  یعنی خوشبختی در درون ما باشد.

 

 

جمع‌بندی:

وسیله را باهدف نهایی زندگی اشتباه نگیریم. پول یک وسیله است ماشین یکی وسیله است که ما را به هدف نهایی زندگی که احساس خوب یا همان خوشبختی است برساند

خوشحالی را با خوشبختی اشتباه نگیریم. خوشحالی به عوامل بیرونی بستگی دارد اما خوشبختی در درون ماست و کسی نمی‌تواند آن را از ما بگیرد

خوشبختی باید به بودن و شدن در درون ما تبدیل شود نه داشتن به یک نقاش ماهر تبدیل شویم که هر جوری که دوست داریم می‌توانیم زندگی‌مان را خلق کنیم خوشبختی باید بودن و شدن باشد نه داشتن

این احساس خوب را اگر بتوانیم از همین‌الان در خود ایجاد کنیم آن‌وقت می‌توانیم در لحظه زندگی کنیم و از لحظه‌لحظه زندگی‌مان لذت ببریم.

چگونه می تونیم این احساس خوب را در درونمان ایجاد کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *