هجده قانون طلایی موفقیت در جهان قسمت اول

هجده قانون طلایی موفقیت در جهان قسمت اول

هجده قانون طلایی

هجده قانون طلایی موفقیت .
دانستن این قوانین کار شما را بسیار راحت خواهد کرد .
تمام موفقیت‌ها با توجه به این قوانین صورت می‌پذیرد اگر این هجده قانون طلایی را نپذیریم نمی‌توانیم در هیچ کاری به نتیجه برسیم.
با آگاهی از این قوانین بسیار قدرتمند شده و با به کار بردن آنها در زندگی مان به راحتی به همه اهدافمان دست پیدا خواهیم کرد.
این۱۸قانون را اگر بیاموزید و در زندگی‌تان بکار ببرید هیچ چیز ساده‌تر از موفقیت نخواهد بود.

هجده قانون طلایی
هجده قانون طلایی

اگر در راه موفقیت قدم برداشته‌اید و موفق نمی‌شوید یک لحظه بایستید .
به دور و ورتان نگاه کنید یا راه را اشتباه رفته‌اید و یا هدف را اشتباه انتخاب کرده‌اید.
همه ما برای موفقیت خلق شده‌ایم. هیچ گیاهی برای رشد کردن زحمت و دردسر نمی‌کشد.
گیاه از رشد کردن لذت می‌برد و به راحتی سرازخاک بیرون می‌آورد.
موفقیت برای انسانها نیز به همین سادگی است نیاز نیست که خود را اذیت کنید و زحمت بکشید فقط کافقیست قانونمندی‌های جهان را بشناسید. هیچ چیز راحت‌تر ازموفق شدن نیست.

هجده قانون طلایی موفقیت در جهان:

 

۱) قانون علت و معلول

چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. هر چیز به دلیلی رخ می‌دهد.
برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی ،علتی وجود دارد.
هر واقعه‌ای که رخ می‌دهد علت یا علت‌های به خصوصی وجود دارد، چه از آنها اطلاع داشته باشید، چه نداشته باشید.

در زندگی هر کاری را که بخواهید، می‌توانید انجام دهید؛
به شرط آن‌که تصمیم بگیرید که دقیقاً چه می‌خواهید و سپس عمل کنید.
موفقیت شکست شادی غم … همه و همه علت یا عللی دارند.
فرد باهوش و منطقی همیشه بدنبال کشف علتها و روابط آن با نتایج است .

هجده قانون طلایی ۱
هجده قانون طلایی ۱

آدم‌های موفق کسانی هستند که در هرکاری و در هر رابطه‌ای دنبال علت و معلول می‌گردند.
دلایل را پیدا می‌کنند وآنها را به قانون تبدیل کرده و همیشه این قوانین را رعایت می‌کنند و موفق می‌شوند.
اگر فروشتان کم است دلایل واقعی آن را پیدا کنید اگر رابطه شما با خانواده خوب نیست
دلیل اصلی ان را پیدا کنیداگر وزنتان روز به روز بیشتر می شود دلیل اصلی آن را پیدا کنید
و پس از پیدا کردن علت وقوع این اتفاقات برآنها مسلط شده و شرایط مطلوب ر ا رقم بزنید.
همیشه دلایل واقعی را پیداکنید.با پیدا کردن دلایل واقعی اتفاقات شما قدرت کنترل آنها را پیدا می کنید.
از این قانون می توانید در تمام رویدادهای زندگیتان به خوبی بهره ببرید.و کنترل زندگی خود را در دست بگیرید.

این مقاله را ببینید  خوب گوش دادن|مهمترین ویژگی فروشندگان حرفه ای

 

۲) قانون ذهن و عینیت یافتن ذهنیات

شما تبدیل به همان چیزی می‌شوید که درباره آن بیشتر فکر می‌کنید.

پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعاً طالب آن هستید.
و به چیزهایی که دوست ندارید اصلاً فکر نکنید. همیشه به خواسته‌هایتان توجه کنید نه به ناخواسته‌هایتان.
زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست. دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست.

کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید.
زندگی ایده‌آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند، حفظ کنید.
ضمیر ناخودآگاه شما تفاوتی بین تجربه غیر واقعی و تخیل با دنیای واقعی نمی‌بیند و اگر چیزی را تجسم کنیم
برای ضمیر نا خود آگاه مثل این است که آن کار را انجام داده‌ایم.

بین طرز تفکر و احساسات درونی شما و عملکرد و تجارب بیرونی‌تان رابطه مستقیم وجود دارد. روابط اجتماعی، وضعیت جسمانی، شرایط مالی و موفقیت‌های شما بازتاب دنیای درونی شماست.بنا براین افکارتان را آگاهانه انتخاب کنید و فقط مورادی را به ذهن خود راه دهید که به نفع شما باشد .رعایت این قانون می تواند در زندگی شما بسیار تاثیر گذار باشد .همیشه به چیزهایی که دوست دارید فکر کنید نه چیزهایی که نمی پسندید.

هجده قانون طلایی ۱2
هجده قانون طلایی ۱۲

 

 

۳) قانون باور

باور ،فکری است که بسیار زیاد در ذهن ما تکرار شده است.هر چیزی را که عمیقاً باور داشته باشید، به واقعیت تبدیل می‌شود.

شما آن‌چه را می‌بینید که قبلاً به عنوان باور انتخاب کرده‌اید. پس باید باورهای محدودکننده‌ای را که مانع موفقیت شما هستند، شناسایی کنید و آنها را از بین ببرید. شما آنچه را که می‌بینید باور نمی‌کنید بلکه آنچه را که باور می‌کنید می‌بینید. انسانها همان گونه که باور داشته باشند می توانند بیندیشند . باورهای آدمی است که در هر لحظه به او القا میکند که چگونه بیندیشد

انسان‌ها ماشین اثبات باورهایشان هستند. هر چه را باور کنند تجربه خواهند کرد..قانون زندگی قانون باور است. باورهای عالی سرچشمه همه موفقیتهای بزرگ است . فرق بین انسانها ، فرق میان باورهای آنان است توانمندی یک انسان را باورهای او تعیین می کند باورهای شما دستاوردهای شما را در زندگی میسازند.

هجده قانون طلایی ۱3
هجده قانون طلایی ۱۳

بنابر این باورهای مخرب و محدود کننده خود را مشخص کنید و آنها را با باورهای سازنده و مثبت جایگزین کنید.

 

این مقاله را ببینید  شروع دوباره از همین جایی که هستید | قسمت اول

 

۴) قانون تمرکزو انتظار

بر هر چیزی تمرکز کنید، و انتظار وقوع آن را داشته باشید ،مقدار بیشتری از آن‌را به‌دست می‌آورید.

اگر موضوعات خوشایند را تجسم کنید،وبا اعتماد به نفس انتظار وقوع آن در جهان پیرامونتان را داشته باشید، اتفاق خواهند افتاد. هر چیزی را که روی آن تمرکز کرده و به آن فکر کنید، در زندگی واقعی، شکل گرفته و گسترش پیدا می‌کند. بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که واقعاً طالب آن هستید و انتظار وقوع آن را داشته باشید. شما همیشه هماهنگ با انتظارات‌تان عمل می‌کنید .وقتی ضمیر ناخودآگاه انتظار چیزی را داشته باشد ،کاری می کند که آن چیز اتفاق بیفتد.پزشکان از این قانون با استفاده از دارونماها در درمان بیماریها استفاده می کنند .دارو نماها هیچ خاصیت پزشکی ندارند و فقط شبیه به داروی اصلی هستند.پزشکان با تجویز دارونما ها و فقط با تلقین به بیماران درآنها انتظار شفا پیدا کردن را ایجاد میکنند و با توجه به قانون انتظار ،بیماران چون انتظار بهبود دارند ،دارونماها اثر کرده و بیمار شفا پیدا می کند.

هجده قانون طلایی ۱4
هجده قانون طلایی ۱۴

بنابراین درزندگی همیشه انتظار وقوع اتفاقات خوب را داشته باشید.تا مقدار بیشتری از آنها را در زندگی تجربه کنید.

 

۵) قانون انتخاب

زندگی ما نتیجه انتخاب‌های ما تا این لحظه است. چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستیم، کنترل کامل زندگی و تمامی آن‌چه برایمان اتفاق می‌افتد در دست خودمان است.

انتخاب ها ریشه همه دست آوردهای ما در زندگی هستند.ما هر لحظه در حال انتخاب کردن هستیم .هر انتخابی باعث شروع رفتاری می شود که به مرور زمان این رفتار تبدیل به عادت می شود.این عادتها مسیر زندگی ما را مشخص می کنند حداقل هشتاد درصد از کارهایی که انجام می‌دهیم از روی عادت است. پس می‌توانیم عادت‌هایی را که موفقیت‌مان را تضمین می‌کنند در خود پرورش دهیم و تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشود، تمرین و تکرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم.اگر فردی هیچ انتخابی نکند بدین معناست که او انتخاب کرده است که دریافت کننده منفعلی از هر اتفاقی که می افتد باشد.انتخاب های درست و تکرار آنها تا وقتی که به عادت تبدیل می شوند دست آوردهای ما را خواهند ساخت.

مثلا اگر من انتخاب کنم که روزی نیم ساعت ورزش کنم و اینکار را به صورت یک عادت در بیاورم دست آورد من سلامتی من خواهد بود.اگر انتخاب کنید روزی یک ساعت بجای تماشای برنامه های بی محتوای تلوزیون در زمینه شغلی خود مطالعه داشته باشید بعد از یک سال از همه رقبای خود بالاتر قرار می گیرید.زندگی ما نتیجه انتخاب های ما تا این لحظه است. اگر می خواهید زندگی بهتری داشته باشید ،آگاهانه انتخابهای بهتری کنید.

این مقاله را ببینید  قوانین جهان هستی چگونه به ما کمک می کند|چرا باید قوانین جهان هستی را بدانیم
هجده قانون طلایی ۱7
هجده قانون طلایی ۱۷

 

 ۶) قانون تفکر مثبت

برای رسیدن به موفقیت و شادی، تفکر مثبت امری ضروری است. شیوه تفکر شما نشان‌دهنده ارزش‌ها، اعتقادات و انتظارات شماست. مثبت اندیشی یعنی داشتن امید همیشگی به یافتن راه حل.

کل رفتار آدمی وابسته به تفکر اوست. تفکر مثبت، موجب آرامش درونی، موفقیت، روابط بهتر و سلامتی بیشتر می شود. دیدگاه مثبتی به زندگی داشته باشید و در هر کاری، منتظر نتایج موفقیت آمیز باشید.قانون تفکر مثبت و قانونهای باور ،انتظار و عینیت یافتن ذهنیات ،مکمل یکدیگر هستند. افکار مثبت آن دسته از افکاری هستند که تاثیرات مفیدی بر ذهن و رفتار ما به جای می‌گذارند، هدایت کننده هستند و اغلب موجبات زندگی بهتری را فراهم می‌سازند.

یکی از بهترین راهای تفکر مثبت تکلم مثبت است. ضمیر ناخودآگاه با کلمات کار دارد.پس برای تفکر مثبت باید مواظب افکار و زبانمان باشیم.اگر میخواهید بهترین نتیجه را از تفکر مثبت ببرید این سه گام را بردارید:

تفکر مثبت

تجسم مثبت

اقدامات مثبت

نگرش شما مسیرتان را مشخص می کند، پس خوب است که افکار خود را به مسیر مثبتی هدایت کنید.

 

۷) قانون تغییر

تغییر، غیر قابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.

همه چیز در این دنیا از زمین و خورشید گرفته تا شرایط اقتصادی و جامعه هرروز در حال تغییر است .کسانی موفق هستند که بتوانند خود را با این تغییرات وفق دهند.دایناسورها نتوانستند خود را با تغییرات محیطی وفق دهند و از بین رفتند.شرکت نوکیا نتوانست خود را با سرعت تغییرات در دنیای تکنولوژی جلو ببرد و به ناچار شکست خورد.بچه شما از نونهالی به نوجوانی می رسد شما نمی توانید همان رفتاری را با اوداشته باشید که وقتی نونهال بوده است و باید با توجه به تغییرات به وجود آمده رفتار خود را تغییر دهید.در بازار و دنیای کسب و کار هم این قانون بسیار اهمیت دارد بسیاری از شغلهای قدیمی جای خودشان را به کسب و کارهای جدید می دهند و اگر ما از این تغییرات پیروی نکنیم محکوم به شکست خواهیم بود. تغییرات، غیر قابل اجتناب هستند و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.

 

ادامه قوانین جهان هستی کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *