آرشیو برچسب: كرونا

ما قوی تر هستیم یا ویروس کرونا

كرونا

ما قوی تر هستیم یا ویروس کرونا کرونا  ویروس | دوستان ما قوی ترین  و بزرگترین داروخانه دنیا را در بدن خودمان داریم که مرکز این داروخانه هیپوتالاموس ماست که از احساس قلبی ما دستور میگیرد . هروقت ناراحت و غمگین هستیم هیپوتالاموس کورتیزول ترشح کرده و ایمنی بدن ما به شدت پایین آمده و هر ویروسی وارد بدن ما ...

ادامه مطلب »