آرشیو برچسب: زمان

مهمترین سرمایه زندگی

مهمترین سرمایه زندگی

مهمترین سرمایه زندگی مهمترین سرمایه زندگی عمر ماست .چگونه از آن استفاده می کنیم ضعف در برنامه ریزی و مدیریت زمان، می‌تواند مشکلات فراوانی در زندگی ایجاد کند؛ البته بعضی وقت ها  مشکلات  دیگر خود را به ضعف در مدیریت زمان نسبت می‌دهیم. مهم‌ترین نکته‌ مدیریت زمان انجام بهترین کار در هر لحظه می باشد.بهترین کاری که در هر لحظه بیشترین سودرا به ...

ادامه مطلب »