آرشیو برچسب: ذهن

دومین قانون جهان هستی | ذهن و عینیت یافتن ذهنیات

دومین قانون جهان هستی | قانون ذهن و عینیت یافتن ذهنیات   دومین قانون جهان هستی قانون ذهن و عینیت یافتن ذهنیات است. این قانون بسیار ساده ، اما فوق العاده مهم است که در زندگی آن را بکار ببریم. افکار ما باورهایمان را می سازد،باورهای ما ناخودآگاه ما را کنترل می کند. به نفع ماست به چیزهایی فکر کنیم که دوست ...

ادامه مطلب »

پول چگونه به دست می آید| اگر می‌خواهید میوه‌ها را تغییر دهید باید ریشه‌ها را تغییر دهید.

Mind2

پول چگونه به دست می آید اگر می‌خواهید میوه‌ها را تغییر دهید باید ریشه‌ها را تغییر دهید. اگر می‌خواهید یک پله در زندگی خود بالاتر بروید باید اراده رفتن و ترک افکار قدیمی را پیداکرده و افکار جدیدی را بپذیرید. تا نتایج جدیدی وارد زندگی شود. حقیقت این است، شخصیت شما ،نحوه فکر و اعتقادات شما، نقش اصلی در موفقیت ...

ادامه مطلب »