آرشیو برچسب: باورها

سومین قانون جهان هستی | قانون باورها

قانون سوم :قانون باورها قانون باورها :باور فکریست که خیلی خیلی زیاد تکرار شده باشد.ما هرچیزی را باور کنیم ،حتما در زندگیمان خواهیم دید. آنتونی رابینز در مورد قانون باورها می گوید:ما ماشین اثبات باورهایمان هستیم .هر چه را باور کنیم حتما ثابت خواهیم کرد. باورهای ما دنیا و آخرت ما را می سازند.زندگی ما بازتابی از باورهای ماست.تفاوت بین ...

ادامه مطلب »
bigtheme