تمرین‌های تقویت ذهن | آیا دانش قدرت می آورد؟

تمرین‌های تقویت ذهن | آیا دانش قدرت می آورد؟

تمرینهای تقویت ذهن

آیا دانش قدرت می‌آورد؟

تقویت ذهن  | حتما شنیدهاید که میگویند دانش قدرت میآورد.اما فقط دانش کاربردی باعث قدرت میشود – دانشی که بتوان آن را در راستای هدفی به کار گرفت تا به نتیجه یا سودی دست یافت.
اگر دانش همه
چیز بود، همه کتابدارها ثروتمند بودند زیرا در احاطه میلیونها منبع دانش قرار داشتند.

 

تمریناتی که در ادامه گفته می شود کمک میکند اهداف و مسائلی را مشخص کنید که میخواهید از خلاقیت و دانش خود برای حل آنها استفاده کنید.

خلاقیت

روش فهرست سریع

نخستین تمرین این است که در ۳۰ ثانیه یا کمتر پاسخ سوال زیر را بنویسید:

در حال حاضر سه هدف مهم در زندگی شما کدامند؟

این روش را «فهرست سریع» مینامند. وقتی فقط ۳۰ ثانیه برای نوشتن سه مورد از مهمترین اهداف زندگی وقت داشته باشید، اهداف واقعی نمایان میشوند و گاهی شما را متعجب میکنند.

 

سوالات بیرحمانه

رهبری توانایی حل مسئله است.
موفقیت توانایی حل مسئله است.
تنها چیزی که میان شما و دستیابی به اهداف قرار دارد، انواع مسائل و موانع است. آن
ها چه هستند؟
تمرین بعدی تمرکز بر موضوعی است که جیم کالینز آن را
«سوالات بیرحمانه» مینامد. یعنی سوالاتی که شما را مجبور میکند بر مسائل تمرکز کنید.

در قدم نخست این سوال کلی را از خود بپرسید:

سه مسئله دشوار امروزمان چیست؟

سپس میتوانید این سوال را بسط داده و آن را در هر حوزه مهم از کسبوکار خود مطرح کنید.

هفت سوال مهم در کسبوکار | تقویت ذهن 

  1. امروز سه مسئله بزرگ کسبوکارمان چیست؟
  2. امروز سه مسئله بزرگ مالیمان چیست؟
  3. امروز سه مسئله بزرگ فروشمان چیست؟
  4. امروز سه مسئله بزرگ ما در حوزه رقابت یا بازار چیست؟
  5. امروز سه مسئله بزرگ ما در مورد افراد چیست؟
  6. امروز سه مسئله بزرگ ما در حوزه محصولات و خدمات چیست؟
  7.   سه گام مهمی که میتوان فورا برای بهبود نتایج کسبوکار برداشت، کدامند؟
این مقاله را ببینید  مایند مپ قانون پنجم جهان هستی |قانون انتخاب

توانایی پرسیدن این سوالات و ارائه پاسخهای دقیق به آنها و سپس اجرای راهحل مشکلات مشخصشده، عاملی حیاتی و تعیینکننده در موفقیت کسبوکار است.

 

استفاده از قانون ۲۰/۸۰

قانون ۲۰/۸۰ هم در مورد مسائل کاری و هم شخصی کاربرد دارد. یعنی ۸۰ درصد مسائل، موانع، سختیها، نگرانیها و ملاحظات، درون شما یا کسبوکارتان نهفته است و فقط ۲۰ درصد آنها ناشی از عوامل یا افراد خارجی است.

گام نخست متفکرین برتر این است که مسئله را به وضوح مشخص میکنند و سپس میپرسند «چه چیزی درون من یا شرکتم موجب بروز این مسئله شده است؟»

بهانههای مورد علاقه را مشخص کنید

تقویت ذهن | اگر از افراد بپرسید: «چند نفر از شما میخواهید سودتان را دو برابر کنید؟‌» همه افراد دستشان را بالا میبرند. سپس از آنها بپرسید«چرا سودتان قبلا دو برابر نشده است؟»

یادآوری می کنم شرکتهای زیادی در همان صنعت دو، پنج یا ده برابر آنها سودآوری دارند. بسیاری از شرکتهایی که درآمدهای بالاتری دارند به اندازه بسیاری از افراد دیگر در آن صنعت سابقه ندارند.
همه این شرکت
ها با همان محیط رقابتی مواجهاند که صاحبان کسبوکار و مدیران دیگر با آن روبهرو هستند. چرا درآمد آنها خیلی بیشتر از شما است؟

این مقاله را ببینید  پرسش، محرک خلاقیت

این تمرین به افراد کمک میکند تا بهانههای مورد علاقه خود برای عملکرد مالی پایینتر از حد ایدهآل را مشخص کنند.
چرا کسب
وکارتان دو برابر شرایط فعلی نیست؟
بهانه
های شما کدامند؟
به خود و دیگران چه می
گویید تا خود را از عملکرد بهتر بینیاز کنید؟

چه چیزی درون شما یا شرکت باعث بازماندن از پیشرفت میشود؟
پرسیدن مدام این سوالات و پاسخ دادن به آن
ها موجب برانگیختن خلاقیت میشود و ایدهها و دیدگاههایی میدهد که باعث میشود هر مسئلهای را حل کنید یا بر هر مانعی که ممکن است شما را از دستیابی به اهداف کاری و شخصی باز دارد، غلبه کنید.

 

ایدهآلگرایی را تمرین کنید

رهبران رویا پردازند. رویا یعنی توانایی تجسم شرایط ایدهآل آینده، برگشتن به زمان حال و طراحی برنامهای برای رسیدن از شرایط کنونی به جایی که میخواهید در آینده باشید.

اگر میتوانستید یک چوب جادو را تکان دهید و آینده کسبوکارتان را از هر نظر عالی کنید، چه شکلی پیدا میکرد؟ با امروزتان چه تفاوتی داشت؟ مهمتر از همه اینکه نخستین گامی که باید برای رفتن از جایگاه فعلی به جایگاه مطلوب در آینده بردارید، چیست؟

همین امروز نخستین گام را مشخص کرده و فورا آن را اجرا کنید. همه موارد دیگر به دنبال آن خواهند آمد. خبر خوب اینکه همیشه میتوانید حداقل یک گام بعد را هم ببینید.
ممکن است همه مسیر خود به سوی آینده را نبینید، اما همیشه می
توانید یک گام بعد را ببینید. اگر تا آنجا که قابل دیدن است، پیش بروید، ادامه مسیر را هم خواهید دید.

این مقاله را ببینید  کنترل افکار

ایدهآلگرایی روشی اثباتشده در «تفکر عملکرد عالی» است. با تجسم شرایط ایدهآل آینده و سپس با نگاه به زمان حال و جایی که امروز در آن قرار دارید، بینش فوقالعادهای به دست میآورید و همه کارهایی که میتوانید از امروز انجام دهید تا آن کسبوکار عالی آینده را خلق کنید، میبینید.

اهمیت سؤال پرسیدن

سوال جادویی

تقویت ذهن | در این قسمت تمرین جالبی برایتان دارم. از خودتان بپرسید:
«اگر بدانید شکست نمیخورید، چه کار بزرگی را امتحان میکنید؟»

فرض کنید هنوز چوب جادویی خود را دارید. میتوانید آن را تکان دهید و به هر هدفی در زندگیتان برسید. اگر چنین چیزی ممکن بود، رسیدن به کدام هدف بیشترین اثر مثبت را بر زندگیتان داشت؟

پاسختان هر چه که باشد آن را بنویسید، برنامهای تهیه کنید و هر روز بر آن کار کنید. نخستین گام را بردارید. کاری انجام دهید. هر کاری که باشد. اما هر روز روی این هدف اصلی کار کنید، یعنی هدفی که دستیابی به آن، موجب تغییر بزرگی در زندگیتان میشود.

 

تمرینهای عملی

  1.  سه هدف مهم خود در زندگی کاری یا شخصی را بنویسید. آنها را همین الان بنویسید.
  1.    هدفی را مشخص کنید که دستیابی به آن بیشترین اثر مثبت را بر زندگیتان دارد.

 

 

 

 

منبع : کتاب خلاقیت و حل مسئله – برایان تریسی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *