معجزات را دعوت کنیم؟

معجزات را دعوت کنیم؟

چگونه معجزات را به زندگی خود دعوت کنیم؟

معجزات | انسان بر هر چیزی که تمرکز کند و انرژی خود را صرف انجام آن کند از حمایت و راهنمایی پروردگار برخوردار خواهد شد.
هنگامی که انسان نتیجه کارها را به خداوند بسپارد و خود را تسلیم امر پروردگار نماید و در برابر وجود امکانات نامحدود احساس خوبی داشته باشد، آن گاه خداوند نیز سریع تر از هر زمان دیگر دست به کار شده و شما را در رسیدن به نتیجه دلخواه تان یاری خواهد کرد.

هر کدام از شما ممکن است معجزات ، هماهنگی ها و رهنمودهای اتفاقی را در زندگی شخصی خود تجربه کرده باشید که نمی توان آن را انکار کرد: به عنوان مثال، ممکن است در ذهن خود به کسانی که دوستشان دارید بیندیشید که ناگهان تلفن زنگ میخورد و آن فرد با شما تماس می گیرد. با گاهی اوقات شما به طور تصادفی مسئله ای را عنوان می کنید و در کمال تعجب یک ساعت بعد آن اتفاق رخ می دهد. این لحظات ممکن است بارها برای شما رخ داده باشد، اما به این دلیل که شما آن را باور ندارید باعث تعجب شما می گردند. بعضی مواقع این اتفاقات آن قدر بر وفق مراد ما هستند که باور کردنی نیست. ممکن است این اتفاقات از نظر شما تصادفی باشد، اما در حقیقت چیزی بیش از یک رویداد تصادفی است.

این همزمانی اتفاقات در زندگی، همان معجزات و رهنمودهای الهی است که شما را به سوی آن چه به آن نیاز دارید هدایت می کند. هنگامی که با فرکانس انرژی سرشار از محبت الهی هم تراز می شوید، خواهید آموخت چگونه می توان فراتر از حد و مرزهای این دنیای مادی زندگی کرده و پذیرای راهنمایی های نیکو و منظم پروردگار باشید. یاد می گیرید چطور افکار وسواس گونه خود را که حاصل تجزیه و تحلیل کردن اوضاع و شرایط است رها کرده و بر اساس الهام و شهود عمل کنید و خواهید توانست نسبت به حمایت شگفت انگیز پروردگار که درون و بیرون شما وجود دارد آگاه شوید.

گام اول: باور کنید وقوع معجزات یک امر طبیعی است

هنگامی که با کائنات هم نوا می شوید، به طور اسرار آمیز و معجزه آسایی شروع به تجربه اتفاقاتی در زندگی می کنید که هم زمان با هم رخ می دهند. این هم زمانی اتفاقات در ابتدا ممکن است تصادفی و غیر قابل توجیه به نظر آید، اما هر چه ایمان تان به خداوند پیش تر باشد رخ دادن هم زمان رویدادها برای تان عادی تر جلوه می کند. «وقوع معجزات امری طبیعی است. بالعکس، هنگامی که هیچ معجزه ای روی نمی دهد، باید تعجب کرد.» در حقیقت انسان موجودی است با غریزه سرشار از عشق و آرامش که به صورت طبیعی با عشق الهی در ارتباط است.

آنچه به دور از سرشت انسان بوده و غیر عادی به نظر می رسد، وجود ترس و نگرانی است که مانع برقراری ارتباط انسان با خالق خویش می شود. وجود ترس و نگرانی به همراه احساس گناه، احساس جدا بودن از دیگران و پروردگار قضاوت و مقصر دانستن دیگران موانعی است که انسان را از دسترسی به معجزاتی که همیشه در اختیارش قرار دارد باز می دارد.

هنگامی که به وجود عشق الهی ایمان داشته و اجازه دهید این عشق از طریق شما جاری شود، آن گاه از موهبتها و هدایت الهی بهره مند خواهید شد. هنگامی که اتفاقات هم زمان رخ نمی دهند و انسان احساس می کند که مورد هدایت الهی قرار ندارد، نشانه این است که شما دوباره اسیر الگوهای ذهنی سرشار از ترس و نگرانی خود شده اید.


گام نهادن در مسیر سیر و سلوک معنوی همانا موجب می شود تا به خود یاد آور شویم که جوهره اصلی انسان عشق الهی است. هر چه بیشتر به درک این واقعیت نائل شویم، معجزات بیش تری در زندگی تجربه خواهیم کرد و در خواهیم یافت که وقوع معجزات بخشی از طبیعت وجودی انسانها است. هنگامی که سرشار از عشق الهی باشیم، زندگی مان سراسر معجزات خواهد بود . اما اکنون از شما انتظار ندارم که تبدیل به یک فرد روشن بین شده و تمام مدت در عشق الهی غوطه ور شوید! اما از شما میخواهم که سعی کنید عشق بیشتری را در زندگی تان تجربه کنید. هنگامی که روشنایی می تابد، دیگر تاریکی وجود نخواهد داشت. زمان آن فرا رسیده است که روشنایی درون تان را شعله ور کرده و اجازه دهید از درون بدرخشید. به نحوی که به وجود خودتان افتخار کرده و یک ارتباط حقیقی با پروردگار برقرار کنید.

گام دوم: به دنبال عشق باشید و منتظر وقوع معجزات در زندگی باشید.

گام بعدی صرف وقت در جهت اندیشیدن به این موضوع است که چطور می توان در هر اتفاقی به دنبال تجربه عشق بود. هنگامی که در زندگی آگاهانه توجه خود را بر عشق و لذت بردن از زندگی متمرکز کنید، قادر به باز کردن روزنه هایی به منظور دریافت معجزات خواهید شد. اغلب انسانها گرفتار تمرکز کردن بر روی مسائل اشتباه می شوند. اما به این بیندیشید چه خواهد شد اگر سعی کنید تمرکزتان را بر روی موارد صحیح قرار دهید ؟ سعی کنید در طول روز آگاهانه به دنبال یافتن عشق در هر رویدادی باشید.

به منظور شروع به اجرای این فرآیند، روز خود را با خواندن این دعا آغاز کنید: «من تمام توجه خود را معطوف انرژی سرشار از عشقی که در اطراف من وجود دارد کرده و در انتظار وقوع معجزات می مانم.» چندین مرتبه خواندن این دعا را تکرار کرده و قدرت موجود در کلمات آن را با تمام وجود احساس کنید. بدانید که تمایل شما به بیان این کلمات با صدای بلند به شما قدرت می بخشد.

این مقاله را ببینید  اساسی ترین روش تغییرات سریع

هنگامی که در زندگی در جستجوی عشق باشید، مطمئن باشید که به طور فعالانه ای با کائنات به منظور رسیدن به یک ذهنیت شگفت انگیز همکاری می کنید. به خاطر داشته باشید که یک دگرگونی ساده در ذهنیت شما خود معجزه است. زمانی که همسر خود را می بخشید و از بحث و جدل کردن با او پرهیز می کنید، معجزه ای رخ می دهد و یا هنگامی که از پروردگار می خواهید نشانه ای سر راه شما قرار دهد و در نتیجه آن پاسخی دریافت می کنید، آن گاه معجزه روی داده است، معجزات می توانند شامل هم زمانی غیر منتظره اتفاقات باشد و یا این که شامل تغییرات سادهای در زندگی باشد. “معجزات می توانند شامل وقایع پیچیده و یا رویدادهای ساده نیز باشند.”


مهم این است که وقوع این معجزات را با تشکر از خداوند مقدس شمارید. سپاسگزاری از خداوند موجب تقویت ایمان و اطمینان یافتن از این موضوع می شود که شما با نیرویی فراتر از خودتان هم نوا هستید. به خاطر داشته باشید که رابطه شما با خالق هستی یک ارتباط همیشگی است. بهترین روابط با بیان کلمه “سپاسگذارم” آغاز می شود.

گام سوم: سعی کنید از دخالت کردن در مشیت الهی دست بردارید.

دقت کنید که چطور با متعهد شدن نسبت به نیروی عشق امور جاری در زندگی تان پیش می رود. “نیازی نیست کار خاصی انجام دهید. لازم نیست کاری انجام دهید تا معجزات رخ دهد یا اتفاق خاصی بیفتد. تنها کافی است با سرشت سرشار از عشق خود هم نوا شده و اجازه دهید چشمان تان آنچه را مایل به دیدن آن هستید مشاهده کنند
آفرینش معجزه می بایست نا آگاهانه بوده و تبدیل به یک عادت شود. نباید سعی در کنترل وقوع آنها کرد، زیرا معجزاتی که آگاهانه برگزیده می شود نمی توانند نقش هدایتگری داشته باشند. تغییر مسیر داده و هنگامی که احساس می کنید از ذهنیت معجزه آسای خود فاصله گرفته اید، دست یاری به سوی پروردگار دراز کنیم. هنگامی که روی آوردن به عشق الهی را تبدیل به یک عادت می کنید، معجزه ناخود آگاه رخ می دهد. هنگامی که مسیر زندگی تان به سوی ترس و نگرانی منحرف می شود، می توانید با درخواست یاری از خداوند مسیر افکارتان را به سوی عشق الهی باز گردانید. هنگامی که از خداوند طلب یاری می کنید، معجزه ای رخ خواهد داد. تنها کافی است پذیرای هدایت الهی شوید. رابطه بدون دغدغه با خداوند فرصتی برای رسیدن به آرامش است. هنگامی که انسان طبیعت صلح و آرامش خود را فراموش می کند، می تواند با طلب یاری از خداوند حقیقت وجودی خود را به خاطر آورد.

معجزه
هنگامی که انسان مشغول دعا خواندن می شود، از دخالت در مشیت الهی دست بر می دارد. با خواندن دعا به صورت روزانه، شما احساس هم نوایی با پروردگار کرده و از حمایت لایزال الهی برخوردار می شوید، ارتباط شما با خالق هستی در هر چیز و هر کس نمود پیدا می کند. به هر چه فکر کنید، بلافاصله در زندگی تان ظاهر می شود و هر چیزی را که اراده کنید به واقعیت می پیوندد. با تمرین کردن می توانید همیشه ایمان خود را با خداوند حفظ کنید. سعی نکنید در طرح و برنامه الهی دخالت کنید. داشتن ایمان و دخالت نکردن در امور الهی به شما احساس آرامش خواهد داد و این آرامش درونی منجر به دریافت رهنمودهای الهی خواهد شد. مادامی که تسلیم امر پروردگار شده و متعهد شوید که بهترین ها برای تان رقم خواهد خورد، تمام آنچه که احتیاج دارید پیش روی تان ظاهر خواهد شد .

گام چهارم: ایمان خود را قوی تر کنید.

گام بعدی در همکاری کردن با خالق هستی، بیان ایمان تان به وجود لایزال الهی است. این تمرین با پاسخ دادن به یک سؤال شروع می شود
چه اتفاقی خواهد افتاد و زندگی تان به چه شکل خواهد بود، چنان چه می دانستید که همیشه مورد حمایت و هدایت الهی قرار دارید؟
زمانی را صرف نوشتن پاسخ به این سؤالات کنید، بدون آن که به پاسخ تان فکر کنید.
چنانچه بدانید خداوند همیشه از شما حمایت می کند، چه کار متفاوتی انجام خواهید داد، یا دلیلی برای اثبات این حقیقت که خداوند شما را هدایت می کند دارید؟ پاسخ خود را شرح دهید.
ایمان به خداوند چه احساسی را در شما زنده می کند؟
داشتن ایمان آزادی انجام چه کاری را به شما می دهد؟

اکنون بیایید با کمک هم عبارتی را که موجب تقویت ایمان شما می شود بسازیم. این عبارت به شما کمک خواهد کرد به طور مداوم با خالق خود در ارتباط بوده و از حمایت مثبت او در زندگی تان بهره مند شوید. هدف از نوشتن این عبارت، شعله ور شدن احساس عشق توسل به خداوند و بهره مند شدن از نیروی الهام می باشد، در حقیقت این عبارت به شما کمک خواهد کرد که به آن چه دوست دارید باشید تبدیل شوید.
معجزات | عبارتی که من برای تقویت ایمان خود از آن استفاده می کنم این است: “من می دانم که پروردگار منشأ انرژی سرشار از عشقی است که تا ابد ادامه خواهد داشت. همچنین می دانم مادامی که بتوانم به واسطه افکار اعمال و باورهای خود با این منبع انرژی سرشار از عشق هم نوا باشم، خواهم توانست با کمک عشق الهی واقعیت زندگی خود را ساخته و از تمام لحظات آن لذت برده و نور درونم را به محیط پیرامون خود منتشر سازم.

این مقاله را ببینید  ششمین قانون جهان هستی | موفقیت با تفکر مثبت

هدف از ساختن چنین عبارتی ایجاد یک تحول درونی است. سعی کنید با استفاده از پاسخ های خود به سؤالات مطرح شده، عبارت ویژه خود را که موجب تقویت ایمان قلبی شما به خداوند می شود بسازید.
عبارت مخصوص خود را یادداشت کرده و سعی کنید هیچ کلمه ای را ویرایش نکنید. هر چه به ذهن تان می رسد بنویسید. سعی نکنید بیش از حد به درست یا غلط بودن آن فکر کنید. تنها اجازه دهید قلم تان بر روی کاغذ آزادانه حرکت کند. شما می توانید در هر زمان که اراده کردید عبارت ویژه خود را بسط داده و چیزی به آن اضافه کنید. بنابراین هرگز خود را مقید به آنچه در ابتدا نوشته اید ندانید.

گام پنجم : سعی کنید نسبت به عبارتی که برای تقویت ایمان خود نوشته اید متعهد بمانید.

اکنون که برای تقویت ایمان خود نسبت به خداوند صاحب عبارت ویژه خود هستید، وقت آن است که از این عمل خود نیز لذت ببرید. سعی کنید ظرف ۲۴ ساعت آینده ایمان خود را به خداوند حفظ کنید. کار خود را با خواندن عبارت ویژه خود و با صدای بلند شروع کنید، من به ارتباطی با خالق هستی اطمینان داشته و ایمان دارم که توسط خداوند هدایت می شوم. سعی کنید ۲۴ ساعت آینده را با اتکا به ایمان خود به خداوند سپری کنید. هنگامی که احساس کردید اتفاقاتی به طور همزمان در زندگی تان رخ می دهند، آن را به فال نیک گرفته و بدانید که این نشانه از همنوایی با کائنات است. زمانی که احساس می کنید کارها خوب پیش نمی روند دریابید که از مسیر اصلی خارج شده و احتیاج به هدایت و حمایت الهی دارید. سعی کنید هر اتفاقی را در زندگی فرصتی بدانید که خداوند می خواهد از طریق آن شما را هدایت کند. افکار و واکنش های منفی خود را فراموش کرده و سعی کنید بی درنگ به عبارت ویژه ای که یاد آور ایمان شما به خداوند است رجوع کنید.
چنان چه افکار و باورهای جدیدی که ناشی از ایمان شما به خداوند است موجب نگرانی و ترس در شما می شود، به خاطر آورید که این یک تجربه اصیل و شگفت انگیز از زندگی کردن با اعتماد به خداوند و عشق الهی است که می تواند بسیار هیجان انگیز باشد. سعی کنید احساساتی را که تنها برای یک روز با اتکاء کردن به عشق الهی به شما دست می دهد، بدون توجه به موضوعات حاشیه ای تجربه کنید.

معجزات ۲
معجزات | تجربیات خود را که در طول ۲۴ ساعت گذشته بدست آوردید یادداشت کنید. در دفترچه یادداشت خود لحظات غیر منتظره ای را که تجربه کرده اید و لحظاتی را که در برابر دریافت هدایت الهی مقاومت کرده اید یادداشت کنید. چنان چه از انجام این تمرین لذت برده اید، سعی کنید آن را ادامه دهید. ایمان خود را به خداوند در طول روز محک بزنید. هم نوا شدن با کائنات را به یک تمرین سرگرم کننده تبدیل کنید. چنانچه تمرین معنوی شما از حالت سرگرمی خارج شده و تبدیل به یک انجام وظیفه شود، تنها در فکر آن خواهید بود که هر چه زودتر آن را به پایان برسانید. هر چه علاقه و کنجکاوی بیشتری نسبت به انجام تمرینات معنوی خود انجام دهید اتفاقات شگفت انگیز بیشتری را تجربه خواهید کرد که به طور همزمان برای تان رخ می دهد. سعی کنید این تمرین را با ذهنی باز انجام داده و از آن لذت ببرید. سعی کنید سفر معنوی خود را با لذت به پایان برسانید.

هنگامی که انجام این تمرین را به پایان می رسانید، میزان اندکی از آزادی و رهایی را تجربه خواهید کرد. آزادانه عمل کردن برای ۲۴ ساعت آسان تر به نظر می رسد، زیرا خیالمان راحت است که روز بعد می توانیم به الگوی قدیمی خود که همان کنترل کردن اوضاع و عمل کردن از روی نگرانی است باز گردید. چنانچه این حالت آزادی و رهایی را دوست ندارید، احتمالا از آن دسته از افرادی هستید که با کنترل کردن اوضاع و نگران بودن بیشتر احساس امنیت می کنید، اما امیدوارم که از این تجربه ۲۴ ساعته بیشتر لذت ببرید، حتی اگر این تجربه گاه به گاه و یا برای مدت کوتاهی اتفاق بیفتد. سعی کنید این تمرین را به یک تمرین معنوی مداوم تبدیل کنید. این اجازه را به خود بدهید که از آشفتگی های ذهنی که به واقعیت زندگی تان تبدیل شده رها شوید. این رهایی می تواند برای مدتی شما را از آنچه که فکر می کنید به آن احتیاج دارید و نیز از التزام شما به کنترل کردن امور جدا سازد.

هنگامی که بر می گزینید آشفتگی های ذهنی خود را رها کرده و به ترس ها و نگرانی های تان پایان دهید، به نور الهی درون خود اجازه خواهید داد شما را در رسیدن به آرزوها و خواسته های تان یاری کند. خلاقیت شما نمایان شده و تجارب جدیدی را در زندگی تجربه خواهید کرد. دقایق کوتاهی را که از رسیدن به رهایی و آزادی تجربه می کنید، بسیار مؤثر و قدرتمند خواهند بود. این دقایق همانند کور سویی از نور در دل تاریکی مطلق می باشند. احساس ترس و نگرانی تبدیل به یک عادت شده است و انجام این تمرین باعث شده عادت جدیدی در شما شکل گرفته که با گذشت زمان از فشار ناشی از ترس ها در زندگی می کاهد.

این مقاله را ببینید  گالری عکس نوشته فروش

سعی کنید این تمرین را در تمام لحظات زندگی تان به کار ببرید. با جریان عشق الهی همراه شوید. هر روز اهداف مثبتی برای خود در نظر بگیرید. تصمیم بگیرید که شریک زندگی تان را بیشتر از قبل دوست داشته باشید. قصد کنید که یک روز کاری مفید را پیش رو داشته باشید. تصمیم بگیرید هنگام خوردن و آشامیدن تمام توجه تان به خوردن و آشامیدن بدهید. هنگامی که اهداف مثبتی داشته باشید، پیام واضحی را به کائنات ارسال خواهید کرد که آماده پذیرش حمایت الهی هست و این تمام کاری است که باید انجام دهیدا در حقیقت، تمام آنچه باید انجام دهید این است که باید صبور باشید. از زندگی تان لذت ببرید و به وقوع معجزه ایمان داشته باشید.

 

 

رعایت کردن این اصول به معنای این نیست که شما در آینده هیچ مشکلی نخواهید داشت. بحرانها و رویدادهای ناگوار بخشی از زندگی انسان است، اما هنگامی که به آنها از دریچه عشق بنگرید، تبدیل به فرصت هایی غیر قابل تصور جهت رشد تکامل شما خواهند شد. چنانچه این تمرینات را به طور مداوم انجام دهید، با مشکلات زندگی تان به طرز متفاوتی رو به رو خواهید شد، دیگر هنگام برخورد با مشکلات نگران، مضطرب و ناامید نخواهید شد و دیگر تلاش نخواهید کرد تنها به نتیجه دلخواه تان دست پیدا کنید در عوض واکنش طبیعی شما هنگام رویارویی با مشکلات طلب یاری از خداوند خواهد بود.

در این مواقع شما می توانید از خداوند بخواهید بزرگترین درسی را که از آن مشکل به خصوص می توانید بیاموزید، برای تان آشکار کند و به شما یاد آور شود که با جریان عشق الهی هم نوا شوید. هر چه بیشتر تمرین کنید که به یک ذهنیت همیشگی مبتنی بر ایمان دست یابید، سریع تر خواهید توانست هنگام مواجه با مشکلات به جریان عشق الهی رجوع کنید و هر چه سریع تر بتوانید به حقیقت وجودی خود که همان عشق الهی است باز گردید، زندگی شادتر همراه با آرامش بیشتری را تجربه خواهید کرد.

پذیرفتن این که انسان می تواند به راحتی با اتفاقات خوشایند زندگی کنار بیاید، امری مسلم است. اما در ارتباط با موانع زندگی چه می توان گفت؟ و یا هنگامی که انسان از کوره در می رود، چه اتفاقی می افتد؟ زمانی که خبر غیر منتظره ای را در ارتباط با یک بیمار می شنوید، چه واکنشی را نشان می دهید؟ چگونه با شرایط سخت زندگی کنار می آید؟ لحظات بد زندگی همانند لحظات خوب زندگی، انعکاس آن چیزی است که انسان نسبت به خود و ارتباطش با خداوند به آن معتقد است. در اغلب اوقات، شرایط دشوار زندگی حاصل استرس ترس و نگرانی و احساس جدایی از پروردگار است که در زندگی انسان انعکاس می یابد. این که انسان بتواند شرایط دشوار زندگی را از دریچه عشق ببیند، بسیار اهمیت دارد. سعی کنید مشکلات زندگی را فرصتی برای به انجام رساندن یک تمرین معنوی در نظر بگیرید.

معجزات ۲۲
هر چقدر روابط معنوی خود را با خداوند عمیق تر کنید، هم سویی و هم نوایی بیش تری را با خالق کائنات تجربه خواهید کرد. هدایت و راهنمایی که از جانب خداوند در هر یک از زمینه های زندگی خود منتظر آن هستید، ممکن است خیلی سریع و یا در طول زمان در زندگی شما ظاهر شود. در واقع مدت زمانی که طول می کشد که شما به خواسته تان برسید، به هیچ وجه مهم نیست. شما در حال خلق یک معجزه هستید و زمان اهمیتی ندارد. تنها کافی است با مشیت الهی هم سو شوید و به آن ایمان داشته باشید.

تنها کافی است خود را به دست عشق الهی سپرده و در مشیت او مداخله نکنیم، عجیب به نظر می رسد، اما حقیقت به همین سادگی است. این نوع شیوه زندگی، یعنی سپردن امور زندگی تان به خداوند از هم اکنون در دسترس شما است. هم اکنون سفر زندگی و خلق واقعیت های موجود در آن به استعانت از پروردگار به طور شگفت انگیزی در جریان است. چنانچه به نحوی زندگی کنید که حضور خداوند را لحظه به لحظه در کنار خود احساس کنید، شیوه زندگی شما به کلی تغییر خواهد کرد. پس بیایید ایمان خود را به خداوند آن چنان محکم کنید که بتوانید کاملا با او مأنوس شوید.

بیایید نکات زیر را بار دیگر با هم مرور کنیم:

• وقوع معجزه امری طبیعی است.
• اجازه دهید خداوند از شما حمایت کند. .
• باخواندن این دعا در طول روز سعی کنید عشق را سر لوحه زندگی خود قرار دهید «سعی می کنم تمامی فکرم را معطوف به عشقی که مرا احاطه کرده است کنم و منتظر وقوع معجزه در زندگی ام باشم.» .
• دخالت نکردن در امور الهی را تمرین کنید.
• ایجاد معجزه را در زندگی خود به یک عادت تبدیل کنید تا به طور ناخود آگاه شاهد وقوع آن باشید.
• عبارت ویژه خود را که موجب تقویت ایمان شما به خداوند می شود پیدا کنید. سعی کنید نسبت به این عبارت ویژه متعهد بمانید و در طول روز بارها از آن استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *