نقشه ذهنی (مایند مپ)قانون چهارم جهان هستی | تمرکز و توجه

نقشه ذهنی (مایند مپ)قانون چهارم جهان هستی | تمرکز و توجه

نقشه ذهنی (مایند مپ)قانون چهارم جهان هستی | تمرکز و توجه

نقشه ذهنی یا مایند مپ به شما کمک می کند که به راحتی مطالب را به خاطر بسپارید.
این فایل ویدیویی، نقشه ذهنی قانون چهارم را به شما نشان می دهد.
پیشنهاد می کنم حتما تماشا کرده و نکته برداری کنید.

قانون چهارم جهان هستی

قانون تمرکز و توجه

به هر موضوعی در زندگی تمرکز و توجه کنید در زندگی شما گسترش پیدا می کند.
تمرکز یعنی نگه داشتن کانون توجه برروی موضوعی خاص.

بدون شک تک تک اتفاقات زندگی ما حاصل تمرکز و توجه ما برروی موضوعات مختلف است.
اگر صددرصد یقین داشته باشید که تمام اتفاقات زندگی را خودتان با تمرکز برروی موضوعات مختلف رقم می زنید
حتما راهی پیدا می کنید که بتوانید به خواسته هایتان توجه کنید.

 

قانون چهارم تمرکز و توجه

این مقاله را ببینید  نقشه ذهنی قانون ششم جهان هستی | تفکر مثبت

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.