روش کارکرد ذهن

روش کارکرد ذهن

روش کارکرد ذهن

 

  

روش کارکرد ذهن | ذهن بسیار حیرتانگیز است و پردازندهای خارقالعاده است که اطلاعات دریافتی از همه حواس را پردازش میکند.
هر فرد یک شیوه غالب تفکر دارد که روشی خاص برای پردازش اطلاعات، جذب اطلاعات و استفاده از آن
ها به بهترین شکل ممکن است.

 

روش کارکرد ذهن | در تفکر خلاق از سه نوع پردازش اطلاعات استفاده میشود:

دیداری

افراد دیداری با عکسها، واژگان مکتوب، تصاویر، جداول و نمودارها فکر میکنند و برای درک مسئله یا اطلاعات باید آنها را ببینند.

 

شنیداری

بعضی افراد باید ایدهها، بحثها، صداها و موسیقیها را بشنوند.

 

 

حسی-حرکتی

افراد حسی-حرکتی به عواطف، احساسات، حرکت یا تماس فیزیکی توجه بیشتری دارند.
آن
ها باید مسئله یا شرایط را حس کنند. دوست دارند اشیاء را بردارند، آنها را در دست بگیرند، بررسی کنند و احساس کنند.
دوست دارند هنگام گفتگو به جای ثابت نشستن به این طرف و آن طرف بروند.

 

همه موارد را امتحان کنید

روش کارکرد ذهن | وقتی برای حل مسئله تلاش میکنید، باید همه این روشها را امتحان کنید، به خصوص وقتی با گروهی از افراد کار میکنید که روشهای پردازش متفاوتی دارند.
مطالب را بنویسید. درباره آن
ها صحبت کنید و آنها را به بحث بگذارید. برخیزید و قدم بزنید و دیگران را هم به حرکت تشویق کنید.

این مقاله را ببینید  ما قویتریم یا کرونا

نگاه کردن به تصاویر یا رسم نمودارها روشی فوقالعاده برای متفکر دیداری است تا بتواند بینشی به دست آورد و مسئله یا شرایط را با عمق بیشتری درک کند.

تشویق افراد به بحث، گفتن مطالب با صدای بلند و گفتگو درباره مسئله یا شرایط برای متفکر شنیداری مفید است.

برای فعال کردن حواس حسی-حرکتی، مطالب را بنویسید، با صدای بلند درباره آنها صحبت کنید، قدم بزنید و حرکت کنید.
گاهی قدم زدن در پارک یا برخاستن از پشت میز و یک استراحت کوتاه روشی فوق
العاده برای متفکر حسی-حرکتی است تا به پیشرفتهایی در حل مسئله دست یابد.

 

روش غالب خود را مشخص کنید

همه افراد از تفکر دیداری، شنیداری و حسی-حرکتی استفاده میکنند؛ اما هر کدام از ما روشی غالب یا مطلوب برای تفکر داریم.
به خصوص وقتی با گروهی از افراد روی مسئله یا تصمیمی کار می
کنید، از همه این سه حس استفاده کنید.
فرض کنید باید افراد گروه را به روش
های مختلفی جذب کنید.
گاهی اعداد و ارقامی را دست افراد می
دهید که حتی نیمنگاهی هم به آن نمیاندازند، زیرا روش تفکرشان به جای دیداری، شنیداری یا حسی-حرکتی است.

 

اطلاعات را به روش مطلوب افراد ارائه دهید

روش کارکرد ذهن | به گفته پیتر دراکر یکی از مهمترین کارها، شناخت روش مطلوب مدیران برای پردازش اطلاعات است.
اگر مدیرتان متفکر دیداری است،
باید گزارشها را مکتوب ارائه کنید تا بتوانید یکبهیک درباره مطالبی که نوشتهاید با هم صحبت کنید.
اگر مدیرتان شنیداری است، شرایط را به صورت شفاهی توضیح دهید تا مدیر به راحتی اطلاعات را در حافظه
اش ثبت کند.
اگر مدیرتان یک متفکر حسی-حرکتی است، حتما دوست دارد مطالبتان را لمس یا احساس کند و هنگام صحبت شما برمی
خیزد و تحرک فیزیکی دارد.

این مقاله را ببینید  هفت اصل دستیابی به ثروت و کامیابی-جیم ران

 

وقتی گزارشی مکتوب را به یک پردازنده شنیداری میدهید از شما میپرسد «اصل مطلب را بگو. خلاصه اشچیست؟» اگر با یک پردازنده دیداری سروکار دارید و اخبار و اطلاعات جدید را برایش تعریف میکنید، احتمال میگوید «آیا میشود آنها را برایم بنویسی؟‌»

هرچه بیشتر بتوانید هنگام حل مسئله یا اتخاذ تصمیم با کارمندان، از هر سه روش پردازش استفاده کنید، ایدهها و راهحلهای بهتر و روشنگرتری به ذهنتان میرسد.

 

روش کارکرد ذهن | تمرینهای عملی

  1. روش مطلوب یا اصلی یادگیری و جذب اطلاعات خود را مشخص کنید. این روش چیست؟
  1. روش غالب تفکر مدیر و کارمندان کلیدی خود را مشخص کنید.
    از آن
    ها بپرسید دوست دارند اطلاعات را چگونه دریافت کنند و سپس اطلاعات را به همان شکل مطلوب در اختیارشان بگذارید.

 

 

منبع : کتاب خلاقیت و حل مسئله – برایان تریسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *