آیا حاضرید قیمت موفقیت را پرداخت کنید؟|قانون چهاردهم جهان هستی | قانون قیمت

قانون چهاردهم جهان هستی | قانون قیمت

قانون قیمت | هر چیزی را که در دنیا بخواهید می‌توانید به دست بیاورید.
به‌شرط اینکه حاضر باشی قیمت آن را پرداخت کنید.
و عقل ما حکم می‌کند چیزی که به دست می‌آوریم باقیمتی که پرداخت می‌کنیم برابر باشد.

آیا حاضری قیمت موفقیت را بپردازی؟
اگر تصمیم گرفته ای اندام متناسب داشته باشی باید هرروز با وزنه تمرین کنی.
اگر میخواهید فروشتان افزایش یابد قیمتش این است که روشهای جدید فروش را فرا بگیرید.
اگر تصمیم دارید روابط بهتری با خانواده خود داشته باشید ،باید آموزش ببینید و برای آن وقت بگذارید.

 

ما سه سرمایه گرانبها در اختیار داریم

 • افکار
 • عمر
 • انرژی

 

تمام دستاوردهای ما توسط این سه سرمایه کسب می شوند.
شما از این سه سرمایه گرانبها چگونه استفاده می کنید.

هر لحظه به چه چیزهایی فکر میکنید؟آیا ورودیهای ذهنتان را کنترل می کنید؟چه باورهایی در خود ایجاد می کنید؟
اجازه ورود هر فکری را به ذهنتان ندهید .
افکاری را به ذهنتان راه دهید که برای شما باورهای قدرتمند و سازنده می سازد.

 

سرمایه اول افکار

هر لحظه به چه چیزهایی فکر می کنید.
به چیزهایی فکر کنید که دوست دارید .نه آنها که دوست ندارید در زندگیتان ببینید.
آیا سوالات قدرتمند از خودتان می پرسید یا سوالات محدود کننده؟
آیا می پرسید چرا این اتفاق برای من افتاد یا می پرسید چگونه این رویداد را مدیریت کنم؟
آیا دنبال راه حل ها می گردید ؟یا دنبال مقصر؟

 

قانون قیمت ۱

سرمایه دوم وقت

از وقت یا همان عمرتان چگونه استفاده می کنید؟
آیا از آن در جهت رسیدن به خواسته ها و اهدافتان استفاده می کنید .
یا ساعت ها بدون هدف در اینترنت به گشت و گذار مشغول هستید؟
آیا از این سرمایه گرانبها که تقریبا به همه انسانها به صورت یکسان از جانب خداوند هدیه شده است
استفاده درست می کنید ؟
آیا از وقتتان برای بهبود روابط و در کنار خانواده بودن استفاده می کنید ؟
و یا ساعت ها جلوی تلویزیون نشسته و وقتتان را با برنامه های بی محتوا می گذرانید.

قانون قیمت ۲

سرمایه سوم انرژی

از انرژی ویا همان سلامتی تان چگونه استفاده می کنید؟
آیا برای رسیدن به اهدافتان از انرژی خود استفاده می کنید؟
یا برای آسیب رساندن به دیگران؟
از سلامتی خود چگونه مراقبت می کنید؟
آیا به فکر سلامت جسم خود هستید ؟
آیا تغذیه مناسب دارید؟
انرژی خود را در چه کارهایی مصرف می کنید؟

قانون قیمت ۳
قانون قیمت ۳

این سه سرمایه مهمترین و گرانبهاترین سرمایه هایی هستندکه خداوند به صورت رایگان در اختیار همه انسانها قرار داده است؟
تمام نتایجی که در زندگی کسب می کنیم حاصل این سه سرمایه است؟

این سرمایه ها را حفظ کنید و از آنها به بهترین نحو استفاده کنید.

 

در قانون قیمت هیچ چیز رایگانی در جهان وجود ندارد.
اگر چیز رایگانی به شما دادند مطمن باشید یا قیمت آن را پرداخت کرده اید.یا پرداخت خواهید کرد.
اگر خوراک رایگانی به شما می دهند از خود بپرسید چرا این خوراک را به من می دهند؟
در ازای این خوراک از من چه می خواهند؟
آیا چیزی که در ازای این خوراک از من می خواهند به قیمتش می ارزد؟
هیچ چیز رایگانی وجود ندارد.

از سرمایه های زندگیتان به خوبی استفاده کنید و حاضر باشید بهای موفقیت خود را بپردازید.
هر چیزی در زندگی قیمتی دارد و عقل حکم می کند
چیزی که بدست می آوری با چیزی که پرداخت می کنی برابر و مساوی باشد.

حاضر باشید قیمت موفقیت را پرداخت کنید.بهای موفقیت نه تنها نقدی باید پرداخت شود .
بلکه باید جلو جلو پرداخت شود.

دانلود قانون قیمت

پیشنهاد می کنم حتما این فایل ویدیویی ارزشمند را مشاهده کنید

قوانین جهان هستی

اگر موفق نمی شوید تنها دو دلیل دارد…|قانون سیزدهم جهان هستی | قانون ظرفیت|

قانون سیزدهم جهان هستی | قانون ظرفیت

 

 

قانون ظرفیت | آیا محدودیت در ثروت و فراوانی است ؟یا محدودیت در ذهن ماست.

قانون ظرفیت می گوید شما به‌قدری موفق می‌شوید که ظرفیت داشته باشید.
شما آن‌قدر موفق می‌شوید که آماده و شایسته آن هستید.

اگر از وضعیت فعلی خود راضی نیستید باید ظرفیت خود را در یک سری از کارها بالا ببرید.

ما به‌اندازه ظرفیتمان موفق می‌شویم.

 • چقدر حاضری بیاموزی.
 • چقدر حاضری آموخته‌هایت را به عمل تبدیل کنی.

 

اگر برای برداشتن آب به کنار دریا بروی و ظرف کوچکی به همراه داشته باشی مشکل از دریا نیست .
مشکل از ظرف کوچکی است که شما برای برداشتن آب با خودتان برده‌اید.

 

ظرفتان را بزرگ کنید حاضر باشید بیاموزید تا آخر عمرو از آموخته‌هایتان استفاده کنید

 

اگر در کارهایت موفق نمی‌شوی تنها دو دلیل دارد:

 • اول: موفقیت برایت شفاف نشده است
 • دوم: ظرفیتت به اندازه کافی بزرگ نشده است

 

طبق قانون شفافیت باید همه چیز برای ذهن در مورد موفقیت واضح و آشکار باشد.
اهدافتان را روشن و شفاف بنویسید و راههای رسیدن به آنها را مشخص کنید.
شاید نیاز است که در برخی از جنبه های زندگی ظرفیت خود را افزایش دهید.

 

مثلا اگر در کار فروش هستید و فروشتان افزایش پیدا نمی کند
شاید نیاز است که در برخی از جنبه ها ظرفیت خود را افزایش دهید.و مهارتهایی را به خود اضافه کنید.
مهارتهایی مثل اعتماد به نفس ،فن بیان،ارتباطات،…

و شاید نیاز است که روشهای جدید فروش را فرا بگیرید و آنها را در کسب و کار خود پیاده کنید.

 

مطمن باشید اگر ظرفیت خود را در فروش افزایش دهید فروش شما صددرصد افزایش خواهد یافت.

 

ما به میزان ظرفیت خود موفق می شویم .هیچ محدودیتی در سعادت و موفقیت و خوشبختی وجود ندارد.
دنیا پر است از ثروت و فراوانی.
هر کدام از ما به اندازه ظرفتیت خودمان می توانیم از این دریای ثروت و فراوانی برداشت کنیم.

 

از دوراه می توانید ظرفیت خود را افزایش دهید:

 • راه اول :از طریق آموختن
 • راه دوم :از طریق تغییر باورها

 

حاضر باشید بیاموزید تا آخر عمر.و حاضر باشید آموخته هایتان را به عمل تبدیل کنید.
برای اینکه ظرفیت خود را افزایش دهید لازم است که مهارتهای جدیدی را بیاموزید

قانون ظرفیت

راه دوم تغییر باورهاست.حاضر باشید باورهای محدود کننده خود را شناسایی کنید.

و این باورهای محدود کننده را با باورهای تقویت کننده و قدرتمند جایگزین کنید.
اگر باور شما این باشد که ((گلیم بخت کسی را که بافته اند سیاه با آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد))
چطور انتظار دارید که بتوانید خوشبخت شوید.

اگر باور شما این است که پول خوشبختی نمی آورد چطور انتظار دارید پول به دست بیاورید.

 

اگر می گویید من نمی توانم از این بیشتر پیشرفت کنم.پدر و مادرم از این بیشتر چیزی به من یاد نداده اند و من در این حد هستم.
چطور انتظار دارید بتوانید پله های طرقی را طی کنید.
شما اکنون به بلوغ روانی رسیده اید .خودتان پدر و مادر خود باشید .کارهایی که آنها نتوانسته اند برای شما انجام دهند
خودتان برای خودتان انجام دهید .آن کارها را برای فرزندانتان انجام دهید.

ما به میزانی به موفقیت دست پیدا می کنیم که ظرفیت خود را بالا ببریم.

دانلود قانون ظرفیت

 

پیشنهاد می کنیم از قانون پاداش در لینک زیر بازدید کنید و این قانون ارزشمند را نیز در زندگی و کسب و کار بکار ببرید.

 

قانون نهم جهان هستی |قانون پاداش

 

هیچوقت ثروتمند نمی شوید اگر…|قانون دوازدهم جهان هستی | قانون شفافیت

قانون دوازدهم جهان هستی | قانون شفافیت

قانون شفافیت

موفقیت باید برای ما شفاف باشد. منظور ما از موفقیت چیست؟
مغز باید برایش روشن و مشخص باشد شما چه می‌خواهید.

 • موفقیت از دید شما چیست؟
 • چه شکلی است؟
 • چه طعمی است چه رنگی است؟

شما باید بدانید وقتی موفق می‌شوید به چه انسانی تبدیل می‌شوید.
چه چیزهایی به دست می‌آورید. برای ذهن شما باید همه‌چیز در مورد موفقیت واضح و آشکار باشد.
تا ندانید به چه می‌خواهید برسید چطور انتظار دارید که به آن برسید.

وقتی می‌گویید می‌خواهم خوشبخت شوم این هدف شفاف نیست و تا وقتی آن را شفاف نکنید نمی‌توانید به آن برسید.

قانون شفافیت

خوشبختی ازنظر شما چیست؟

وقتی چه چیزهایی در چه زمانی داشته باشید احساس می‌کنید خوشبخت هستید؛
و یا می‌گوییم می‌خواهم پولدار شوم.
شما باید شفاف و دقیق بدانید چه مقدار پول می‌خواهید .این پول را برای چه‌کارهایی می‌خواهید از چه راه‌هایی می‌توانید این پول را تهیه کنید.

 

وقتی می گویید می خواهم لاغر شوم و به اندام متناسب برسم .
این هدف برای ذهن به هیچ عنوان شفاف و واضح نیست.
ذهن شما باید بداند قرار است چند کیلو وزن کم کنید.این وزن را در چه مدت زمانی می خواهید کم کنید.

از چه روشهای رژیم غذایی استفاده می کنید.چه غذاهایی را اضافه و کدام را کم می کنید.
چند کالری در روز مصرف می کنید .همه چیز برای ذهن در مورد لاغری باید واضح و شفاف باشد.

ذهن شما باید بداند قرار است به کجا برسد.

 

وقتی می گویید می خواهم فروشم را افزایش دهم. این هدف به هیچ عنوان برای ذهن شما شفاف نیست.
وامکان رسیدن به این هدف بسیار کم است.ذهن شما باید همه چیز در مورد افزایش فروش برایش واضح و شفاف باشد.
ذهن شما باید بداند چه مقدار می خواهید فروشتان را افزایش دهید.از چه روشهایی قصد افزایش فروش را دارید.

این افزایش فروش را در چه مدت زمانی می خواهید انجام دهید.
همه چیز در مورد موفقیت در فروش باید برای ذهن روشن و آشکار باشد.
در غیر اینصورت نمی تواند شما را به این هدف برساند.

 

میزان موفقیت شما به میزان شفافیت اهداف شما بستگی دارد .

برای ذهن باید همه چیز در مورد موفقیت واضح و روشن باشد.
تا ندانید به کجا می خواهید بروید چطور انتظار دارید به آنجا برسید.

پیشنهاد می کنیم ویدیوی این قانون ارزشمند را بارها مشاهده کنید و از قانون شفافیت در همه جنبه های زندگی خود استفاده نمایید.

 

قوانین جهان هستی

شما با استفاده از قوانین جهان هستی می توانید زندگی خود را بهتر کنید.اگر قوانین جهان هستی را بشناسید و آنها را در زندگی خود به کار ببرید
هیچ راهی بجز موفقیت برای شما باقی نخواهد ماند.

پیشنهاد می کنیم از هجده قانون جهانی موفقیت که در این سایت به صورت رایگان قرار داده شده است
دیدن کرده و آنها را بکار ببرید.

اگر یکی از این قوانین را در زندگی خود استفاده کنید حتما باعث تغییر تحول زیادی در زندگی شما خواهد شد
و اگر همه این قوانین را با هم استفاده کنید بدون تردید زندگی شما دگرگون شده و هیچ راهی بجز موفقیت برای شما باقی نخواهد ماند.

 

دانلود قانون شفافیت

می توانید قانون انتخاب را که یکی از قوانین ارزشمند و مهم جهان هستی است از لینک زیر مشاهده کنید.

 

قانون انتخاب

 

میزان موفقیت به چه عاملی بستگی دارد؟|قانون یازدهم جهان هستی | قانون آمادگی

قانون یازدهم جهان هستی | قانون آمادگی

میزان موفقیت ما رابطه مستقیم با میزان آمادگی ما دارد.
در هر حوزه ای موفقترین افراد کسانی هستند که وقت بیشتری را صرف آمادگی می کنند.
قانون آمادگی می گوید ما به میزانی موفق می شویم که از قبل خودرا آماده کرده باشیم.

 

مثلا اگر کسی قصد شرکت در مسابقات دومیدانی را دارد به میزانی موفق می شود که از قبل خود را آماده کرده باشد.
این شخص اگر قصد شرکت در مسابقات محلی را داشته باشد نیاز نیست زیاد خود را از قبل آماده کند
اما اگر قصد شرکت در مسابقات بین المللی را داشته باشد حداقل از یکی دوسال قبل باید تمرینات مناسب را انجام داده
و خود را برای این مسابقات آماده کند.
این دونده به میزانی نتیجه می گیرد که از قبل خود را آماده کرده باشد.
عملکرد خوب نتیجه آمادگی کامل است.

اهمیت قانون آمادگی در کسب و کار

کسی که از قبل خودش را آماده نکرده باشد نمی تواند وارد چرخه فروش شود.
اولین مرحله چرخه فروش آمادگی است.
اگر شما در مرحله آمادگی نتوانید نتایج لازم را کسب کنید ،فروشهایتان را از دست خواهید داد
شما به میزانی در فروش موفق می شوید که از قبل و در مرحله آمادگی خود را آماده کرده باشید.
در زیر اشاره کوتاهی به مرحله آمادگی در فروش می کنیم تا با اهمیت این قانون در فروش آشنا شوید:

آمادگی در فروش شامل سه مرحله است

 

 • شناخت از خود
 • شناخت از نیاز مشتری
 • شناخت از محصول

 

شما باید در سه موردی که گفته شد شناخت خود را کامل کنید تا برای فروش آماده شوید.

سوالهای زیر سوالاتی هستند که با پاسخ به آنها می توانید خود را آماده کرده و وارد چرخه فروش شوید

 

قانون هماهنگی

 

 

 • آیا نقاط قوت و ضعف خودتان را می شناسید ؟
 • آیا آمادگی شروع فروش را دارید.آیا اعتماد به نفس خود را تقویت کرده اید؟
 • آیا می توانید به راحتی با دیگران حتی غریبه ها ارتباط برقرار کنید؟
 • آیا از فن بیان خوبی برخوردار هستید؟ 
 • آیا زبان بدن خود و دیگران را به خوبی می شناسید؟
 • آیا انتقاد پذیر هستید؟
 • آیا می توانید به اعتراضات مشتری پاسخ دهید؟
 • آیا شناخت شما نسبت به مشتری کامل شده است؟
 • بازارهای هدف خود را می شناسید؟
 • نیازهای مشتریان خود را می شناسید؟
 • مزایای محصولتان را می شناسید؟
 • ویژگیهای محصول خود را می شناسید؟
 • آیا رقبای خود را می شناسید؟
 • رقبای شما نسبت به شما چه برتری هایی دارند؟
 • مزیت رقابتی شما کدام است؟

 

اگر در موارد گفته شده بالا نتوانید خود را به خوبی آماده کنید مطمن باشید فروشهای خوبی نخواهید داشت.
ولی اگر شناخت خود را نسبت به موارد گفته شده کامل کنید و از قبل آمادگی لازم را کسب کرده باشید
مطمن باشید فروش شما به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

پس آمادگی در فروش بسیار مهم است

اگر در این سه مرحله خود را به خوبی آماده نکنیم نمی توانیم وارد چرخه فروش شویم.
در هر کاری که از قبل خودتان را آماده کنید ،نتایج بسیار بهتری را کسب خواهید کرد.
پیشنهاد می کنیم ویدیوی این قانون ارزشمند را با دقت مشاهد کنید.
اگر می خواهید با قوانین جهان هستی بیشتر آشنا شوید پیشنهاد می کنیم
از بقیه قوانین جهان هستی که در این سایت به صورت رایگان قرار داده شده است بازدید کنید
با کلیک بر لینک زیر می توانید قانون ذهن و عینیت یافتن ذهنیات را به صورت رایگان مشاهده کنید
اگر قوانین گفته شده در این سایت را به خوبی درک کنید و در زندگی خود از آنها استفاده کنید
هیچ راهی بجز موفیت برای شما باقی نخواهد ماند.

آیا سریع به نتیجه نرسیدن به معنی پیشرفت نکردن است؟|قانون دهم جهان هستی | قانون تلاش

قانون دهم جهان هستی | قانون تلاش

میزان و زمان رسیدن به اهداف و آرزو های ما ،رابطه مستقیمی دارد با میزان تلاش ما.
هر چه بیشتر تلاش کنیم بیشتر موفق خواهیم شد.
آنچه بین ما و اهدافمان قرار گرفته است ،رفتار ماست تلاش ماست.

 

فورا به نتیجه نرسیدن به معنی پیشرفت نکردن نیست

سنگ تراشی را در نظر بگیرید که با قلم و چکشی به سنگ بزرگی ضربه وارد می کند.و قصد دارد سنگ را از وسط به دونیم کند.
ضربات ابتدایی سنگ تراش شاید حتی خراشی به سنگ وارد نکند .
اما آیا سنگ تراش به این نتیجه می رسد که دیر به نتیجه رسیدن به این معنی است که پیشرفت نمی کند.

سنگ تراش این را می داند که دیر به نتیجه رسیدن به معنی پیشرفت نکردن نیست.
به کار خود ادامه می دهد و به جایی می رسد که با ضربه آخر سنگ از وسط به دو نیم تبدیل می شود.

آیا فقط ضربه آخر باعث شد که سنگ بزرگ نصف شود یا تلاش مستمر سنگ تراش ؟
این تلاش و پیگیری مستمر سنگ تراش بود که باعث شد سنگ نصف شود و کار به نتیجه برسد.

 

در قانون تلاش اگر فورا به نتیجه نمی رسید به این معنی نیست که پیشرفت نمی کنید.
به تلاشتان ادامه دهید شاید تا ضربه آخر چیزی نمانده باشد.

کسانی که تلاش می کنند حتما موفق می شوند و تضمین شکست خوردن هم دست از تلاش برداشتن است.

 

 

 

من استعداد ندارم

بعضی ها می گویند من تلاش می کنم اما استعداد ندارم.باهوش نیستم
رقبای من باهوشتر از من هستند.من هر کاری می کنم موفق نمی شوم.
ادیسون در این زمینه می گوید:

موفقیت حاصل ۹۹درصد تلاش و پشتکار است و فقط یک درصد هوش و استعداد

اگر رقبای شما از شما با هوش تر و با استعدادتر هستند ،فقط کافیست که تلاش خود را چند برابر کنید
مطمن باشید از رقبای خود با تلاش بیشتر ،پیش خواهید افتاد.

 

قانون تلاش

شما وقتی با یک خرس کشتی می گیرید چه وقت دست از مبارزه می کشید؟
درست است ،وقتی از مبارزه می توانید دست بکشید که شیر از پای درآمده باشد.
شما نمی توانید در میانه کار و وقتی خسته شدید دست از مبارزه بردارید چون خرس شما را خواهد خورد.

در راه رسیدن به اهدافتان نیز اینگونه عمل کنید .

وقتی دست از کار بکشید که کار به اتمام رسیده باشد نه وقتی که خسته شده اید.

خیلی ها عقیده دارند من باید موفق شوم تا بتوانم شاد باشم
اما این را بدانید که شما تا وقتی که شاد نباشید نمی توانید موفق شوید.

برای اینکه شاد باشید باید کارهایی را انجام دهید که دوست دارید .شما باید شغلتان را دوست داشته باشید.
اگر عاشق کارتان باشید سخت کار کردن،تلاش بیشتر به معنی زجر کشیدن و کار بدنی بیشتر نیست
اگر عاشق کارتان باشید سخت کار کردن به معنی عاشقانه کار کردن است.کاری را که عاشقش هستید از آن خسته نمی شوید

 

 

یک شغل خوب سه ویژگی دارد

 • عاشق آن کار باشید
 • آن کار را بلد باشید
 • آن کار هم به شما سود برساند هم به دیگران

 

بنابراین در کاری که عاشقش هستید صددرصد توانتان را به کار بگیرید تا همیشه موفق و خوشحال وشاد باشید.

 

قانون تلاش | ما به اندازه تلاشمان موفق می شویم.
ما به میزانی که آماده  و شایسته باشیم، می توانیم موفقیت کسب کنیم.

میزان و زمان رسیدن به موفقیت بستگی به میزان تلاش ما دارد.هر چه بیشتر تلاش کنید موفق تر خواهید شد.
آنچه میان شما و اهدافتان ایستاده ،رفتار شماست تلاش شماست.

شما باید کارهایی را انجام دهید که دوست دارید.اگر عاشق کارتان باشید تلاش بیشتر به معنی زجر کشیدن و کار بدنی بیشتر نیست.
اگر عاشق کارتان باشید کار بیشتر به معنی عاشقانه کار کردن است.

دانلود قانون تلاش

 

پیشنهاد می کنیم فایل ویدیویی قانون ارزشمند تاثیر تلاش را مشاهده کنید.

قانون باورها

 

 

قانون نهم جهان هستی | قانون پاداش

قانون نهم جهان هستی | قانون پاداش قانون پاداش قانون پاداش عالم در نظم کامل به سر می‌برد و ما پاداش کامل اعمالمان را می‌گیریم. همیشه از همان دست که می‌دهیم از همان دست می‌گیریم. اگر از عالم بیشتر دریافت می‌کنید به این دلیل است که بیشتر می‌بخشید. از هر …

قانون هشتم جهان هستی | قانون مسئولیت‌پذیری

قانون هشتم جهان هستی | قانون مسئولیت‌پذیری قانون مسئولیت‌پذیری |مسئولیت کامل آنچه هستید آنچه به دست آورده‌اید و آنچه خواهید شد بر عهده خود شماست. مسئولیت‌پذیری یعنی قبول صد درصد اتفاقات و مسائل زندگی بدون اینکه دیگران را در این اتفاقات مقصر بدانیم مسلماً ما نمی‌توانیم همه اتفاقات را در …

قانون هفتم جهان هستی | قانون تغییر

هفتمین قانون جهان هستی | قانون تغییر قانون تغییر  | تغییر غیر قابل اجتناب است .ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن همه چیز در این دنیا درحال تغییر است.حتی این خورشید ،خورشید دیروز نیست.مقداری از جرم آن کم شده است. این بدن ما ،بدن دیروز نیست.تعدادی سلولهای جدید …

نقشه ذهنی قانون ششم جهان هستی | تفکر مثبت

نقشه ذهنی تفکر مثبت | قانون ششم جهان هستی نقشه ذهنی قانون تفکر مثبت در بخاط سپاری و یادآوری مطالب به شما بسیار کمک خواهد کرد. در این صفحه فایل ویدیویی نقشه ذهنی یا همان مایند مپ قانون تفکر مثبت قرار گرفته است. پیشنهاد می کنم حتما مشاهده کنید و …

ششمین قانون جهان هستی | موفقیت با تفکر مثبت

قانون ششم جهان هستی |  موفقیت با تفکر مثبت

مثبت نگری قانون ششم جهان هستی است.

در راه رسیدن به موفقیت و شادی داشتن تفکر مثبت امری است ضروری.
موفقیت با تفکر مثبت یعنی داشتن امید همیشگی به یافتن راه حل ها.
یعنی انتظار دریافت بهترینها از جهان هستی و اعتماد به اینکه بهترین نتایج را به ما خواهد داد.
تفکر مثبت انکار بدی ها و مشکلات نیست بلکه توجه نکردن به آنهاست.

 

مثبت اندیشی حال ما را بهتر می کند.عملکرد ذهن ما را بهبود می بخشد.کیفیت افکار ما را بهتر می کند.
مثبت اندیشی مرزهای ذهن ما را گسترش می دهد و خلاق تر می کند. تمرکز به اهداف و ایمان به موفقیت را در ما افزایش می دهد.
تواناییها و استعدادهای ما را شکوفا می کند.روابط ما را بهتر می کند.

پنج راهکار برای اینکه بهترین نتایج را از قانون تفکر مثبت بگیریم

 

۱-استفاده از جملات تاکیدی مثبت:

برای استفاده از جملات تاکیدی مثبت می توانید به آدرس sormeyli.com/angizeshiمراجعه کنید

موفقیت با تفکر مثبت

۲-تصویر سازی ذهنی:

موفقیت ها و لحظه رسیدن به اهدافتان را در ذهن مجسم کنید.برای ذهن تفاوتی بین تخیل و واقعیت وجود ندارد.وقتی که موفقیتی را در ذهن خود تصویر سازی می کنید برای ذهن مثل این است که آن کار را دوباره تکرار کرده اید.

۳-شکرگزاری :

نزدیکترین فرکانس به انرژی منبع و خداوند فرکانسی است که ما در حین شکرگزاری به جهان هستی ارسال می کنیم.
شکر نعمت نعمتت افزون کند
کفر نعمت از کفت بیرون کند

۴-پرسیدن سوالات قدرتمند:

وقتی ناخواسته ای برای شما اتفاق می افتد بسیار مهم است که بتوانید سوالات قدرتمند از خود بپرسید.چگونه می توانم این مشکل را حل کنم؟چطور می توانم بهترین نتیجه را از این اتفاق بگیرم؟
اعتماد کنید به هر نتیجه ای که جهان هستی به شما می دهد

موفقیت با تفکر مثبت۱

۵-اقدامات مثبت:

 • صبح خودتان را خوب شروع کنید
 • لبخند بزنید
 • کارهای خود را با روشهای جدید انجام دهید
 • خلاق باشید
 • با افراد مثبت نگر نشست و برخاست کنید
 • با افراد منفی نگر نشست و برخاست نکنید
 • شما نمی توانید زندگی مثبتی داشته باشید و با افراد منفی نگر رفت و آمد داشته باشید
 • از خودتان زیاد توقع نداشته باشید
 • با خودتان مهربان باشید

 

ٰموفقیت با تفکر مثبت به راحتی در دسترس شما خواهد بود.همیشه افکار خود را آگاهانه انتخاب کنید.

پیشنهاد می کنم ویدیوی موفقیت با تفکر مثبت  را حتما مشاهده کنید.نکات مهم آن را یادداشت برداری کنید و در زندگی از آنها استفاده کنید.
تا در راه رسیدن به موفقیت و شادی بهترین نتایج را از این قانون بگیرید.