آرشیو روزانه: 19/03/07

راهی ساده برای ترک عادت بد

راهی ساده برای ترک عادت  بد راهی ساده برای ترک عادت بد وقتی اولین بار یاد گرفتم مراقبه کنم، دستورالعمل این بود فقط به تنفسم توجه کنم، و وقتی حواسم پرت می‌شد، ذهنم را دوباره به آن معطوف کنم.   راحت به نظر می‌رسید. خب من در این خلوتگاه‌های آرام می‌نشینم، عرق‌ریزان وسط زمستان. از هر فرصتی برای چرت زدن استفاده می‌کنم چون واقعاً کاری ...

ادامه مطلب »