آرشیو روزانه: 19/04/24

رسیدن به خواسته ها با لذت و شادی

رسالت زندگی

چگونه با لذت و شادی به خواسته هایمان برسیم؟ در مقاله قبلی در مورد اینکه چگونه به رویاها و آرزوهایمان برسیم مفصل صحبت کردیم و گفتیم که برای اینکه به آرزوهایمان برسیم باید آن‌ها را به هدف تبدیل کنیم . ما به آرزوهایمان نمی‌رسیم بلکه ما به اهدافمان می‌رسیم . برای اینکه آرزو به هدف تبدیل شود مراحلی باید طی ...

ادامه مطلب »