درباره ما

قاسم سرمیلی

مدرس دوره های پیشرفته روانشناسی فروش

مدرس مهارت های فردی

نویسنده کتاب فروش آغاز یا پایان

bigtheme